" Χρειάζονται μέτρα και εκστρατεία για να ανακοπεί ο κατήγορος της υπογεννητικότητας" Δραματική η μείωση του πληθυσμού μας. Αποκαλυπτικά στοιχεία με αφορμή την γιορτή των πολυτέκνων.

Αρθρογράφος: Βασίλειος Θεοτοκάτος

Πρόεδρος ΑΣΠΕ, Πρόεδρος ΕΠΑ, Δικηγόρος παρ' Αρείω 

Με αφορμή την εορτή των πολυτέκνων ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων (Α Σ Π Ε) κ. Βασίλειος Θεοτοκάτος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.κ. Νικόλαος Φωτόπουλος (Αντιπρόεδρος), Κων/νος Οικονόμου (Αντιπρόεδρος), Κων/νος Οικονομίδης (Γεν. Γραμματέας), Θεόδωρος Σουβαρίδης (Ταμίας), Βίκτωρ-Ιωσήφ Γεκίλης και Άννα Κυριαζοπούλου έδωσαν συνέντευξη τύπου προς τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας (εφημερίδες και τηλεόραση) στην οποία υπογράμμισαν το μεγάλο δημογραφικό θέμα της χώρας μας, τα προβλήματα των πολυτέκνων, την πολιτική επί των θεμάτων αυτών της Πολιτείας και τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Παραθέτουμε κατωτέρω τμήματα από τη συνέντευξη αυτή που έχουν ως εξής:


ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο αριθμός των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων μειώνεται δραματικά, όπως αποδεικνύεται από τον ακόλουθο επίσημο πίνακα:


Πίνακας μειώσεως των μαθητών του Δημοτικού

Δηλαδή στην πενταετία (1992-93 έως 1997-98) υπήρξε μείωση κατά 170;0 και, εάν συνεχισθεί ο κατήφορος αυτός, τότε σε τριάντα (30) περίπου χρόνια δε θα υπάρχουν μαθητές στα δημοτικά σχολεία!!!


ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΓΟΡΓΟ ΡΥΘΜΟ

Τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία κλείνουν με γοργό ρυθμό όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα από επίσημα στοιχεία:


Παραστατικός πίνακας μειώσεως των σχολείων

Πηγή ΕΣΥΕ

Δηλαδή μέσα σε μια εξαετία (1992-93 έως και 1998-99) έκλεισαν 925 δημόσια δημοτικά σχολεία, δηλ. το 130;0.


ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 11,35% ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Στα σχολεία των Αθηνών (και στα επτά δηλαδή δημοτικά διαμερίσματα), σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά που φοιτούν στα Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια ανέρχονται σε 77 .993 από τα οποία 13.138 είναι τέκνα αλλοδαπών (και στη μεγάλη τους πλειοψηφία λαθρομεταναστών) και από αυτά 8.857 φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία, δηλαδή ποσοστό 11,35%, στο Γυμνάσιο 3.188, δηλαδή ποσοστό 4,080;0 και στο Λύκειο μόνο 1.045, δηλ. ποσοστό 1,30;0.


ΤΟ 1996 ΚΑΙ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1998 ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΥΠΕΡΕΒΗΣΑΝ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας το 1996 οι θάνατοι (100.740) ξεπέρασαν τις γεννήσεις (100. 718), ενώ το 1997 οι γεννήσεις ήσαν 102.038 και οι θάνατοι 99. 738 δηλ. 2.300 περισσότερες. Η μικρή όμως αυτή αύξηση οφείλεται στις γεννήσεις αλλοδαπών! ! ! Είναι χαρακτηριστικοί οι ακόλουθοι αριθμοί:

 

δηλαδή το 1997 μόνο από τις γεννήσεις στα δύο αυτά μαιευτήρια 2.664 γεννήσεις ήσαν τέκνα αλλοδαπών και εκτιμάται ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 150;0 των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι τέκνα αλλοδαπών . 'Έτσι η μείωση του ελληνικού πληθυσμού είναι ακόμη δραματικότερη.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΤΑΞΗΣΝ.1892/90

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ν. 1892/90

Η δραματική εξέλιξη του δημογραφικού προβλήματος, εάν δεν ανακοπεί ο κατήφορος της υπογεννητικότητας, οδηγεί τη χώρα μας με μαθηματική ακρίβεια σε "συλλογική αυτοκτονία".

Χρειάζονται άμεσα μέτρα και εκστρατεία από όλους.

Η Πολιτεία με τη δημογραφική της πολιτική είναι αναξιόπιστη αφού λαμβάνει μέτρα και στη συνέχεια τα καταργεί ή τα τροποποιεί και τα αλλάζει και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων .

Ειδικότερα: Πρέπει να καταστήσει ελκυστική η Πολιτεία την εικόνα της πολύτεκνης οικογένειας για να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.


ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Είναι ανάγκη, για να αλλάξει η όλη εικόνα, να ληφθούν αμέσως τα ακόλουθα μέτρα για τους πολυτέκνους, τα οποία ουσιαστικώς δεν έχουν οικονομικό κόστος.


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Να καταργηθούν τα όρια εισοδήματος, που καθιερώθηκαν με το άρθρο 39 του Ν. 2459Ι1997, για την καταβολή του επιδόματος του τρίτου τέκνου, του επιδόματος και της συντάξεως στην Πολύτεκνη μητέρα, όταν η θέσπισή τους απέδωσε 8.000 παιδιά το 1991-1997 , που δε θα είχαν γεννηθεί.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

1. Να θεσπισθεί ως αφορολόγητο ποσό φόρου εισοδήματος το γινόμενο του εκάστοτε αφορολογήτου ποσού του άγαμου μισθωτού επί (Χ) τον αριθμό των μελών της οικογένειάς του (δηλ. του ίδιου, της γυναίκας και των προστατευομένων μελών) ή να απαλλάσσεται κατά το ποσό των 500.000 δραχμών από το φόρο για κάθε προστατευόμενο τέκνο του και της συζύγου του.
2. Να απαλλάσσεται του φόρου ιδιοκατοίκησης.
3. Να απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες του φόρου εισοδήματος για το ποσό που αποκτούν από μισθώματα κατοικίας που ενοικιάζουν σε πολύτεκνους.
4. Να απαλλάσσονται του φόρου κληρονομιάς ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα σε περίπτωση θανάτου του πολύτεκνου γονέα όπως επίσης και σε περίπτωση γονικής παροχής του φόρου, για ένα μόνο ακίνητο και για κάθε ένα τέκνο χωριστά, καθώς και στην περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας.
5. Να καθιερωθεί ολοσχερής απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την αγορά αυτοκινήτου μέχρι 2.000 κ.ε. γι' αυτούς που έχουν 4 τέκνα ηλικίας μέχρι 25 ετών και τους/τις χήρους / χήρες με 3 τέκνα μέχρι 25 ετών και να παρέχεται δεύτερη απαλλαγή μετά από 7 χρόνια.
6. Να δοθεί η δυνατότητα στους ΟΤΑ να απαλλάσσουν τους πολύτεκνους από φόρους και τέλη ή να καθιερώνουν μειωμένα τέλη και
7 . Να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος του δωρητή οι δωρεές προς τα σωματεία των πολυτέκνων , να μη λαμβάνονται ως τεκμήριο και να μην απαιτείται η κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ A.E.I. ΚΑΙ Τ .Ε.Ι.

1. Να επιτραπεί, με μεταβατική διάταξη, στους Πολύτεκνους και τα τέκνα Πολυτέκνων, που έχουν ήδη περατώσει ή περατώνουν εφ' εξής με επιτυχία το α' έτος ή τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών σι:; σχολές του εξωτερικού, η μετεγγραφή χωρίς εξετάσεις και ποσοτικό περιορισμό ή άλλες προϋποθέσεις σε ισότιμο και αντίστοιχο τμήμα Ελληνικού Α.Ε.I. ή Τ.Ε.I. του εσωτερικού και στο αμέσως μετά αντίστοιχο χρονικά εξάμηνο ή έτος σπουδών , αυτού που με επιτυχία έχουν ήδη περατώσει ή εφ' εξής περατώνουν. Η διάταξη αυτή θα εφαρμοσθεί μόνον για όσους έχουν εγγραφεί και σπουδάζουν σε Σχολές του εξωτερικού μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 199920000' .

2. Να εισάγονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κάθε χρόνο πέραν του αριθμού των επιτυχόντων και σε ποσοστό 2%, επί του αριθμού των εισαγομένων σε κάθε σχολή, Πολύτεκνοι και παιδιά Πολυτέκνων κατά σειρά της βαθμολογίας τους, και σε περίπτωση ισοβαθμίας επιπλέον όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ Άμεση υλοποίηση του ομοφώνου πορίσματος της διακομματικής Επιτροπής της Βουλής του Φεβρουαρίου 1993.


ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ένα απόσπασμα από άρθρο του πρώην υπουργού κ. Μανώλη Δρετάκη, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" στις 10 Ι11Ι99 είναι πολύ διαφωτιστικό για το "ενδιαφέρον" της κυβερνήσεως υπέρ των πολυτέκνων. Ιδού τι γράφει: " Πριν από λίγες μέρες ήταν η εορτή των πολυτέκνων και η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξή τους. Ο προϋπολογισμός του 2000 ήρθε να διαψεύσει τη διαβεβαίωση αυτή δεδομένου ότι τα επιδόματα που προβλέπονται γι αυτούς είναι 129 δισ. δρχ. το 2000 έναντι 128 δισ. δρχ. το 1999. Η αύξηση κατά 0,8% είναι χαμηλότερη από τον αναμενόμενο πληθωρισμό το 2000 και επομένως η αγοραστική τους δύναμη θα είναι μικρότερη σε σχέση με το 1999". Τα σχόλια είναι περιττά τη στιγμή που μιλάνε οι αριθμοί.

Πρόσφατα άρθρα