Παραθέτουμε την ερώτηση που έχει κατατεθεί στη Βουλή για το παραπάνω θέμα:

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

Βουλευτής Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών

1/12/2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:

την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Θέμα: «Είναι ζήτημα ηθικής τάξεως και συνέπειας της πολιτείας

η επίλυση με νομοθετική ρύθμιση του μακροχρόνιου

προβλήματος των αδιόριστων πολυτέκνων εκπαιδευτικών»

 

Από το 2010, με ευθύνη του κράτους, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα κάθε χρόνο με την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές αλλά και με τον μόνιμο διορισμό τους. Παρά τον σημαντικό αριθμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κατά το καλοκαίρι του 2021, το πρόβλημα των αδιόριστων πολυτέκνων εκπαιδευτικών της κλειστής λίστας του 2010 δεν επιλύθηκε, αντίθετα έγινε οξύτερο, ενώ η επίλυσή του απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.

Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί είναι συμπολίτες μας που έχουν αποδείξει επί σειρά ετών την παιδαγωγική και επιστημονική τους επάρκεια, καθώς και την προσήλωσή τους στη δημόσια εκπαίδευση έχοντας βρεθεί και διδάξει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, αποτελούν οικογενειάρχες με σημαντικές υποχρεώσεις, που ως πολύτεκνοι χρήζουν της φροντίδας της πολιτείας. Της ίδιας πολιτείας που σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις έχει επιδείξει την αρμόζουσα ευαισθησία και έχει επιλύσει αντίστοιχα προβλήματα.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:

 

Προτίθεται να μεριμνήσει για την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που να επιλύει με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό το οξύ και μακροχρόνιο πρόβλημα διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Ιωάννης Καλλιάνος

Πρόσφατα άρθρα