Δείτε ΕΔΩ το email με την ενημέρωση - απάντηση από το Υπ. Παιδείας επί της παρακάτω επιστολής μας. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουν και να δούν πρώτα την απόφαση… να ενημερωθούν επί του διατακτικού, του σκεπτικού κλπ της απόφασης και στη συνέχεια να εκδόσουν  νέα εγκύκλιο.

__________________________________________

Η ΑΣΠΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τους

- Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως και

- Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής & Οικογένειας κα Μαρία Συρεγγέλα

σχετικά με την άμεση ανάγκη εφαρμογής του νόμου στο πλαίσιο οικογενειακών πολιτικών που οφείλει το Κράτος να παρέχει βάσει του Συντάγματος:

 

Αρ. Πρωτ. 8

Αθήνα, 11/1/2022

Αξιότιμη
Κυρία Νίκη Κεραμέως                                              
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

Αξιότιμη                                                                     
Κυρία Μαρία Συρεγγέλα                                                                   
Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10559 Αθήνα

ΘΕΜΑ: 9-ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νόμου στο πλαίσιο οικογενειακών πολιτικών που οφείλει το Κράτος να παρέχει βάσει του Συντάγματος.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ.

1α.       Με Εγκύκλιο που είχε αποστείλει το Υπουργείο Παιδείας τον Αύγουστο του 2020 (108357/Ε3/21-9-2020), οι νεοδιοριζόμενοι Εκπαιδευτικοί, που είχαν παιδί άνω των 2 ετών και δεν είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος του μειωμένου ωραρίου, δεν δικαιούνταν πλέον την 9-μηνη άδεια ανατροφής τέκνου. Και ενώ το Υπουργείο Παιδείας έως τότε χορηγούσε την 9-μηνη άδεια ανατροφής τέκνου έως την ηλικία των 4 ετών, όπως συμβαίνει σε όλο το Δημόσιο Τομέα, στερούσε το δικαίωμα αυτό σε Εκπαιδευτικούς, που είχαν ήδη υπηρετήσει ως μη μόνιμοι, δηλαδή Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί για πολλά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, και το μόνο προνόμιο που είχαν λάβει ήταν 63 μέρες άδεια Λοχείας.

β.        Ωστόσο, το ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 2367/2021 απόφαση της 7μελούς Συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος, ακύρωσε την με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχέση με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών. Το Δικαστήριο έκρινε ρητά την ουσία της υποθέσεως, δικαιώνοντας τους νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς, αφού θεώρησε ότι η Εγκύκλιος εισάγει «νέες ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου αντίθετες προς ισχύουσες διατάξεις» και ότι «στερείται νομοθετικού ερείσματος».

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ρυθμίσεις της Εγκυκλίου αντίκεινται στο ισχύον δίκαιο και ότι εκπαιδευτικός με τέκνο κάτω των 2 ετών δικαιούται με το διορισμό του να επιλέξει είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι το τέκνο του να κλείσει τα 2 έτη, είτε την λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής, καθώς και ότι, εκπαιδευτικός με τέκνο μεγαλύτερο των 2 ετών κατά το χρόνο του διορισμού του δεν δικαιούται μεν μειωμένο ωράριο, μπορεί όμως να λάβει ειδική άδεια ανατροφής 9 μηνών (ή όση απομένει μέχρι την συμπλήρωση των 4 ετών του τέκνου του). Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή-όπως αυτή που περιελήφθη στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας-κρίθηκε από το ΣτΕ ότι θα αντέκειτο στην οδηγία 2010/18/ΕΕ.

2.         Οι πληττόμενοι γονείς δεν ζητούν χάρη ή ειδική μεταχείριση, αλλά το αυτονόητο: Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες δεν πήραν την άδεια λόγω της παράνομης τελικά Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα αυτό, καθώς το παιδί τους θα συμπληρώσει, όσο περνά ο καιρός, το 4ο έτος της ηλικίας του και θα χαθεί το δικαίωμα.

Ειδικά για φέτος οι νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν το εξής πρόβλημα: Διορίστηκαν τον Αύγουστο. Μέχρι τότε δεν γνώριζαν πού θα διοριστούν, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικό Σταθμό. Έτσι αναγκάστηκαν να πληρώνουν Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς (250 ευρώ το μήνα η φθηνότερη περίπτωση), ενώ οι μισθοί τους ως νεοδιόριστων μειώθηκαν κατά 200 ή 300 ευρώ αναλόγως την περίπτωση λόγω κρατήσεων νεοδιόριστου. Αυτό είναι ένα αφόρητο οικονομικό βάρος ειδικά για τις πολύτεκνες οικογένειες, εν μέσω μάλιστα δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας μας…

Αν λοιπόν δεν εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος, η απόφαση του ΣτΕ επί της ουσίας αχρηστεύεται. Είναι αναγκαίος για φέτος, πριν πάνε τα παιδιά στο Προνήπιο. Ωστόσο, ενώ μόλις βγήκε η απόφαση του ΣτΕ κάποιες/οι εκπαιδευτικοί έκαναν αίτηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έλαβαν την απάντηση ότι περιμένουν οδηγίες από το Υπουργείο, προκειμένου να είναι σε θέση να δώσουν την άδεια.

3.         Αν το Υπουργείο Παιδείας κωλυσιεργήσει, θα περάσει ο καιρός και θα χαθεί τελικά το δικαίωμα των λίγων γονέων που θα το δικαιούνται. Πάντως, αδυνατούμε να κατανοήσουμε την κωλυσιεργία του Υπουργείου Παιδείας, με δεδομένο μάλιστα ότι η απόφαση του ΣτΕ έκρινε όχι μόνο ότι δεν ήταν δυνατό τυπικά να εισαχθεί, με μη δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Εγκύκλιο, η επίμαχη ρύθμιση περιορισμού της άδειας έως τα 2 έτη, αλλά και ότι οι ρυθμίσεις της Εγκυκλίου, επί της ουσίας, αντίκεινται στο ισχύον δίκαιο και τη σχετική οδηγία της ΕΕ και, ως εκ τούτου, ούτε με μορφή Κανονιστικής Απόφασης, δημοσιευμένης στο ΦΕΚ, μπορεί να ισχύσουν.

Επομένως, η επιμονή του Υπουργείου στην προβληματική αυτή ρύθμιση όχι μόνο λειτουργεί πλέον εναντίον σε δικαστική απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά στερεί και από τους αδίκως πληττόμενους Εκπαιδευτικούς τα νόμιμα δικαιώματά τους, αφού, εάν περάσει ο καιρός και τα τέκνα τους συμπληρώσουν εν τω μεταξύ τα 4 έτη, λόγω της κωλυσιεργίας της Διοίκησης να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση, οι Εκπαιδευτικοί θα απωλέσουν το δικαίωμα της άδειας ανατροφής.

4.         Το μέτρο της 9-μηνης άδειας ανατροφής τέκνου εντάσσεται στη λογική της Συνταγματικής προστασίας του γάμου και της μητρότητας (άρθρο 21) και ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πρακτικές οικογενειακής πολιτικής. Είναι από τα ελάχιστα προνόμια που έχουν απομείνει.

Παρακαλούμε λοιπόν για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να μπορέσουν και φέτος να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους οι γονείς – εκπαιδευτικοί και να απαλλαγούν οι οικογένειες (πολύτεκνες και μη) από το δυσβάστακτο οικονομικό βάρος πληρωμής Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Το ηλικιακό όριο των 4 ετών αυτό το νόημα έχει, αφού μετά τα παιδιά φοιτούν στο Νηπιαγωγείο.

 

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γεν. Γραμματέας

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                          Δήμητρα-Ινές Αγγελή

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Ο Υπαλληλικός Κώδικας ορίζει στο άρ. 53 παρ. 2 ότι: “Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο”. Η ρύθμιση ίσχυε τόσο στον προηγούμενο ΥΚ (Ν. 2683/1999) όσο και στον ισχύοντα (Ν. 3528/2007) και με τις τελευταίες τροποποιήσεις του με το Ν. 4674/2020.

Το 2005 έγινε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από το Υπουργείο Παιδείας αν μητέρα εκπαιδευτικός, που γέννησε και είναι σε άδεια λοχείας, θα πρέπει να πάρει το 9μηνο υποχρεωτικά αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή όποτε εκείνη επιθυμεί. Το ερώτημα διατυπωνόταν ως “μπορεί να πάρει την άδεια ανατροφής, που χορηγείται μέχρι το παιδί να γίνει 2 ετών...;”. Το ΝΣΚ αποφάσισε ότι μπορεί η μητέρα να πάρει την άδεια όποτε θέλει, μη γράφοντας όμως “μέχρι το παιδί να γίνει 2 ετών”, όπως τεχνηέντως ρωτούσε το Υπουργείο, αλλά “οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος” (βλ. γνωμοδότηση ΝΣΚ 564/2005).

Αποδεχόμενο τη γνωμοδότηση αυτή, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε το 2006 εγκύκλιο (43237/Δ2/3-5-2006), ορίζοντας ότι: “Οι μητέρες εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2, του Ν. 2683/1999 μετά την άδεια τοκετού και την άδεια λοχείας, εφόσον δεν κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου, δικαιούνται να πάρουν άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος, ήτοι μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και όχι απαραιτήτως- μετά τη λήξη της άδειας λοχείας. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννιάμηνη αυτή άδεια να εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστημα”. Δέχθηκε, δηλ., ότι η 9μηνη άδεια ανατροφής χορηγείται μέχρι το παιδί να γίνει 4 ετών. Το ίδιο είχε δεχθεί και απόφαση του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο στην απόφαση 1/2006 δέχθηκε ότι “από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 εδαφ. β' του Υ.Κ. [...] συνάγεται περαιτέρω ότι για την χορήγηση της ειδικής εννεάμηνης άδειας για την ανατροφή τέκνου μετ' αποδοχών, πέραν των λοιπών τασσομένων από αυτή προϋποθέσεων, το τέκνο, για το οποίο ζητείται κάθε φορά η χορήγηση της εν λόγω αδείας δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και ότι η σχετική αίτηση για την χορήγηση της αδείας αυτής μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση αυτού του έτους της ηλικίας του”.

Έκτοτε παγιώθηκε η αντίληψη ότι η πλήρης 9μηνη άδεια χορηγείται στον υπάλληλο έως ότου το παιδί να γίνει 4 ετών, πράγμα που δέχθηκε και γνωμοδότηση του ΝΣΚ το 2007 (υπ’ αριθμ. 496/2007), αναφέροντας ότι με το άρ. 53 παρ. 2 του ΥΚ “παρέχεται η δυνατότητα στον γονέα υπάλληλο να επιλέξει ένα από τα δύο ευεργετήματα που προβλέπει η παρ. 2, δηλαδή ή μείωση του χρόνου εργασίας μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων ετών ή λήψη αδείας εννέα μηνών με αποδοχές για την ανατροφή του τέκνου, για τη χορήγηση της οποίας το τέκνο, επίσης, δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του”.

                            

Το 2008 (και αφού είχε βγει ο νέος ΥΚ, που επαναλάμβανε την ίδια ρύθμιση στο ίδιο άρθρο) υποβλήθηκε στο ΝΣΚ νέο ερώτημα από το Υπουργείο Παιδείας, εάν ο υπάλληλος δικαιούται ολόκληρο το 9μηνο, μέχρι το παιδί να γίνει 4 χρονών, ή κατ’ αναλογία του μειωμένου ωραρίου του. Το ΝΣΚ αποφάσισε το Φεβρουάριο του 2008, με τη γνωμοδότηση 64/2008, ότι ο υπάλληλος δικαιούται όχι ολόκληρο το 9μηνο, αν το παιδί περάσει τα 2 έτη, αλλά μειωμένο, ανάλογα με τις ώρες μείωσης του ωραρίου που απομένουν από την ηλικία του παιδιού έως τα 4 έτη (η απόφαση λήφθηκε με οριακή πλειοψηφία 6-4, με 4 δικαστές να υποστηρίζουν ότι δικαιούται ολόκληρο το 9μηνο).

Όμως, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας, συνέχισε να ισχύει το καθεστώς χορήγησης της 9μηνης άδειας ανατροφής έως τη συμπλήρωση του 4ου έτους. Απόδειξη αυτού αποτελούν τα εξής:

Το Μάιο του 2008, με την υπ’αριθμ. 14346/19-5-2008 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, έγινε αποδοχή, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους πλην των εκπαιδευτικών, της ως άνω γνωμοδότησης 64/2008 του ΝΣΚ, ότι δηλ. το πλήρες 9μηνο ισχύει έως τα 2 έτη και ακολούθως, έως τα 4, πρέπει να γίνει μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε ημέρες αδείας, παραθέτοντας και μαθηματικό τύπο υπολογισμού. Για τους εκπαιδευτικούς, όμως, σημειώθηκε ότι: “οδηγίες για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής σε εκπαιδευτικούς έχουν ήδη δοθεί με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 35758/Δ2/29-3-2007 και 74275/Δ2/10-7-2007. Στην τελευταία αυτή εγκύκλιο του Υπουργείου 4275/10-7-2007 αναφέρεται ότι: “Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου”. Ήταν, επομένως, σαφές ότι για τους εκπαιδευτικούς εξακολουθούσε να ισχύει η χορήγηση πλήρους 9μηνης άδειας.

                

Την εξακολούθηση της ισχύος του καθεστώτος της χορήγησης πλήρους 9μηνης άδειας ανατροφής έως τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικία του τέκνου δέχθηκε και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφά του. Βλ. χαρακτηριστικά:

  • έγγραφο 113438/Δ2/4-9-2008, στο οποίο αναφέρεται ότι: “το ΥΠ.Ε.Π.Θ. χορηγεί τόσο στους μόνιμους όσο και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πλήρη την 9μηνη άδεια ανατροφής, χωρίς αντιστοίχιση με το ωράριό τους. Θυμίζουμε δε, ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, δημιουργήθηκαν πολλά και δυσαναπλήρωτα κενά στα σχολεία της χώρας”, δεχόμενο, επομένως, τις ειδικότερες ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς, σε σχέση με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, λόγω του ειδικού καθεστώτος της εκπαίδευσης και
  • έγγραφο 101919/ΙΗ/19-9-2008, σύμφωνα με το οποίο “το ΥΠΕΠΘ με την αριθ. 43237/Δ2/3-5-2006 εγκύκλιό του και μετά την αριθ. 546/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έδωσε το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς να       κάνουν χρήση της 9μηνης άδειας ανατροφής, εφόσον δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, για λόγους ισονομίας, παρά το γεγονός ότι αφενός το μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών ισχύει για δύο χρόνια (παρ.14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992) και όχι για τέσσερα όπως των λοιπών υπαλλήλων και αφετέρου οι ώρες του μειωμένου ωραρίου των εκπαιδευτικών δεν αντιστοιχούν σε 9 μηνών άδεια όπως των λοιπών υπαλλήλων” (εδώ βέβαια λησμονεί το Υπουργείο ότι οι 2 ώρες στους εκπαιδευτικούς αντιστοιχούν σε περισσότερες ώρες των λοιπών υπαλλήλων, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν ωράριο 23 εκπαιδευτικών ωρών -αρχικά- και έως 30 εβδομαδιαίως, λιγότερο δηλ. από το κανονικό ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων -40 εβδομαδιαίως-, λόγω της ειδικής φύσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας).

Επίσης, το 2009, με την 306/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έγινε δεκτό ότι: “για τη χορήγηση της ειδικής εννεάμηνης άδειας για την ανατροφή τέκνου μετ’ αποδοχών [...] το τέκνο, για το οποίο ζητείται κάθε φορά η χορήγηση της εν λόγω άδειας, δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και η σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση αυτού του έτους της ηλικίας του”.

Αλλά και πέραν των εκπαιδευτικών, το θέμα του δικαιώματος χορήγησης πλήρους 9μηνης άδειας ανατροφής, μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών, έχει εξεταστεί και από το Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος, στο πόρισμά του με τίτλο “Προβλήματα στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού σε δημοσίους υπαλλήλους” (Ιούλιος 2010) “προτείνει μία σύμφωνη προς το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 53 παρ. 2 του υπαλληλικού κώδικα, βάσει της οποίας εφόσον ο γονέας δεν έχει κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα στο σύνολο της εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού μέχρις ότου το παιδί του γίνει 4 ετών, ακόμα και αν αυτό είχε γεννηθεί πριν από το διορισμό του ως υπαλλήλου”.

Και ενώ το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δεχθεί με δικά του έγγραφα το ειδικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, ενώ με δικά του έγγραφα είχε δεχθεί το δικαίωμα χρήσης της 9μηνης άδειας ανατροφής μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 4 ετών για κάθε παιδί, ξαφνικά, τον Αύγουστο του 2020, και κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση, αλλάζει πλεύση και με την εγκύκλιο 108357/Ε3/21-9-2020 επικαλείται τη γνωμοδότηση 64/2008 του ΝΣΚ και εξ αυτής συμπεραίνει, μετά από 12 χρόνια διαφορετικής εφαρμογής της εν λόγω γνωμοδότησης, ότι “εκπαιδευτικός που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται άδεια ανατροφής”, αγνοώντας, με τον τρόπο αυτό, τόσο τις προηγούμενες δικές του εγκυκλίους και έγγραφα του επί του θέματος όσο και τις δικαστικές αποφάσεις του ΔΕΦ και του ΣτΕ, αλλά και την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, επικαλούμενο μια γνωμοδότηση με οριακή πλειοψηφία, η οποία όμως, σε κάθε περίπτωση, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στους εκπαιδευτικούς, όπως προκύπτει από την ίδια την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που έκανε δεκτή, τότε, τη γνωμοδότηση και την οποία εγκύκλιο επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας!

ΟΜΩΣ. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ κ. Μαργαρίτας Παναγοπούλου για το ζήτημα,  το ΣτΕ ακύρωσε την περσινή εγκύκλιο του Υπουργείου παιδείας, για τυπικούς λόγους, αλλά εξέτασε και την ουσία και έκρινε το περιεχόμενο της εγκύκλιου ότι είναι αντίθετο με το ισχύον δίκαιο. Ακολουθεί το σημείωμα:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2367/2021 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΕ-ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Mε την με αρ.2367/2021 απόφαση της 7μελούς Συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος ακυρώθηκε η με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχέση με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Κρίθηκε ειδικότερα ότι η ως άνω «εγκύκλιος» δεν αποτελεί εγκύκλιο καθότι δεν αποδίδει ισχύον δίκαιο, αλλά εισάγει νέες ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου αντίθετες προς τις ισχύουσες διατάξεις και ότι στερείται νομοθετικού ερείσματος.

2. Η δικαστική ακύρωση της «εγκυκλίου» έγινε για τυπικό λόγο, ήτοι με το δεδομένο ότι συνιστά κανονιστική απόφαση της διοικήσεως και όχι γνήσια εγκύκλιο, έπρεπε να λάβει χώρα δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

3. Παρά ταύτα το Δικαστήριο έκρινε ρητά την ουσία της υποθέσεως, δικαιώνοντας τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, αφού θεώρησε ότι η εγκύκλιος εισάγει «νέες ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου αντίθετες προς ισχύουσες διατάξεις» και ότι «στερείται νομοθετικού ερείσματος». Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου αντίκεινται στο ισχύον δίκαιο και ότι εκπαιδευτικός με τέκνο κάτω των 2 ετών δικαιούται με τον διορισμό του να επιλέξει είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι το τέκνο του να κλείσει τα 2 έτη, είτε την λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής καθώς και ότι, εκπαιδευτικός με τέκνο μεγαλύτερο των 2 ετών κατά τον χρόνο του διορισμού του δεν δικαιούται μεν μειωμένο ωράριο, μπορεί όμως να λάβει ειδική άδεια ανατροφής 9 μηνών (ή όση απομένει μέχρι την συμπλήρωση των 4 ετών του τέκνου του). Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή-όπως αυτή που περιελήφθη στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας-κρίθηκε από το ΣτΕ ότι θα αντέκειτο στην οδηγία 2010/18/ΕΕ.

4. Με τα δεδομένα αυτά, δεν παρίσταται επιτρεπτή η επανέκδοση της εγκυκλίου με το ίδιο περιεχόμενο που έφερε η δικαστικώς ακυρωθείσα. Δηλαδή δεν παρίσταται επιτρεπτή, η έκδοση της εγκυκλίου υπό την μορφή κανονιστικής απόφασης πλέον που θα δημοσιευθεί κατά τα δικαστικώς κριθέντα στο ΦΕΚ, αφού η ουσία των ρυθμίσεων που περιελάμβανε η με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κρίθηκαν αντίθετες στο ισχύον δίκαιο.

 

_________________________________

 

Τμ Β' (ΔΕ) Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. ΠΕ & ΔΕ <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;
Προς:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." data-test-id="message-to">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κοιν.:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." data-test-id="message-to">Γραφείο Υπουργού_Φ.Ε.Σ.Ε.,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." data-test-id="message-to">Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." data-test-id="message-to">Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." data-test-id="message-to">Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." data-test-id="message-to">Τμ Α' (ΠΕ) Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. ΠΕ & ΔΕ,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." data-test-id="message-to">Αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ
Τρί 18 Ιαν στις 9:10 π.μ.
 

Σε απάντηση του συνημμένου εγγράφου σας, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

 

Σχετικά με την άδεια ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους/ες εκπ/κούς και την αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκύκλιο της Γενικής μας Δ/νσης γνωρίζουμε ότι στις 16/9/2021 εκδικάστηκε στο ΣτΕ η Ε2173/2020 αίτηση ακύρωσης εκπαιδευτικού κατά της εγκυκλίου αυτής, και στην Παρακολούθηση της Υπόθεσης στην ιστοσελίδα του ΣτΕ αναφέρεται η απόφαση Α2367/16-12-2021 και ότι αυτή (η αίτηση ακύρωσης) έγινε «δεκτή».

 

Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος θα πρέπει να ακυρωθεί, για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει να λάβουμε/δούμε πρώτα την απόφαση… Δεν έχουμε (ουδεμία) άλλη ενημέρωση επί του διατακτικού, του σκεπτικού κλπ της απόφασης πέραν της παραπάνω εικόνας. Στην ίδια ιστοσελίδα εμφανίζεται η Π7941/17-12-2021 Αίτηση Προτιμήσεως Καθαρογραφής της εκπ/κού που υπέβαλε την αίτηση στο ΣτΕ.

 

Οπότε, αναμένουμε να μας κοινοποιηθεί η απόφαση προκειμένου να γνωρίσουμε το σκεπτικό αυτής και να εκδώσουμε (ως Γενική Δ/νση) νέα εγκύκλιο σύμφωνη με το σκεπτικό.

 

Εξυπακούεται ότι εάν μπορείτε να μας στείλετε την απόφαση, ή να έρθετε σε επαφή με την ενάγουσα για την άμεση αποστολή της απόφασης στην υπηρεσία μας, θα επισπευδόταν η έκδοση της νέας εγκυκλίου.

Πρόσφατα άρθρα