Αθήνα, 28/7/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΙΑΔΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1. Τραγικά τα αποτελέσματα της αντιπολυτεκνικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, που εφαρμόστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται να εφαρμόζεται, φέρνοντας σε απόγνωση τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές με προϋπηρεσία ετών.

Στους πίνακες κατάταξης της α'-βάθμιας εκπαίδευσης, οι πολύτεκνοι καταποντίστηκαν, ανατρέποντας τη ζωή τους! Το ίδιο θα συμβεί και με τους πίνακες της β'-βάθμιας εκπαίδευσης που αναμένονται.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

1) Χ.Φ., Μουσικός (ΠΕ79) ήταν στην 17η θέση το 2019 και φέτος στην 569η!

2) Νηπιαγωγός από την 38η θέση, στην 4800η!

3) Κ.Μ., Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής από την 841η θέση, στην 1137η!

4) Β.Σ., Νηπιαγωγός από την 9η θέση, στην 1172η θέση.

5) Σ.Γ., Νηπιαγωγός από την 39η θέση, στην 1334η θέση.

Κανείς δε σκέφτηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπηρετήσει τα προηγούμενα χρόνια στο Δημόσιο Σχολείο και είχαν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν βάσιμα ότι κάθε χρόνος που περνά δημιουργεί μεγαλύτερη προσδοκία και αυτοδίκαιη ελπίδα ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πιο σίγουρη;

Κανένα Υπουργείο και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας και κανείς πολιτικός δεν δικαιούται να στέλνει στον εργασιακό "καιάδα" τους πολύτεκνους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ειδικά όταν έχουν να γίνουν προσλήψεις μια δεκαετία!

Ας σταματήσει επιτέλους το Κράτος να παράγει αβεβαιότητα, που είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτάχυνσης της δημογραφικής κατάρρευσης της Χώρας μας.

2. Ζητούμε την άμεση διόρθωση των πινάκων και την πρόταξη των πολυτέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τόσο για την α'-βάθμια όσο και για την β΄-βάθμια εκπαίδευση, διότι η ζωή των πολύτεκνων αυτών γονέων οφείλει να έχει συνέχεια και το Κράτος οφείλει να έχει συνέπεια και να σέβεται τις προσδοκίες που δημιουργεί αλλά πρωτίστως την συνταγματική του υποχρέωση για ειδική μέριμνα προς τις πολύτεκνες οικογένειες και το σχεδιασμό και άσκηση δημογραφικής πολιτικής. Τα δημογραφικά κίνητρα είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη φορά.

Οι πολύτεκνοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται από τον ιστότοπο της ΑΣΠΕ (www.aspe.gr) για τις σχετικές εξελίξεις και ενέργειές μας.

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Πρόσφατα άρθρα