ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 566

Αθήνα,  16/7/2015

 Προς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ξενοφώντος 15α , Τ.Κ. 105 57 Αθήνα

Φαξ: 2103231977, 3238981

Email: secretariat@doe.gr

 

 ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί των παιδιών μας.

 

 Με ικανοποίηση είδαμε προ ημερών στην πρόταση της ΟΛΜΕ για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών προς το Υπουργείο Παιδείας,  να  αναφέρονται  και στον πίνακα πολυτέκνων εκπαιδευτικών του 2010, ενώ η ΔΟΕ δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει θέση.

  Είναι πράγματι γνωστό ότι η τότε υπουργός Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς τους ενέπαιξε κατά το χειρότερο τρόπο  και  εμφανίζονταν εκτός των άλλων και η πολιτεία ως εντελώς αναξιόπιστη, αφού όσοι πίστεψαν στον ισχύοντα τότε νόμο και απέκτησαν 4ο τέκνο, είδαν το δικαίωμά τους να καταργείται, όταν μάλιστα το είχαν θεμελιώσει. Η εφαρμογή των ν. 3027/2002 και 3255/2004, καθώς και τα μέτρα στήριξης για τους τρίτεκνους με το ν.3454/2006 όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ήταν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση για την άμβλυνση του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας. Οι νόμοι αυτοί όχι μόνο κτυπούσαν την ανεργία, αλλά αποτελούσαν και ισχυρό δημογραφικό κίνητρο για την απόκτηση 4ου τέκνου και μάλιστα χωρίς κανένα ουσιαστικό κόστος για το δημόσιο. Δυστυχώς οι  αδιόριστοι πολύτεκνοι του 2010, εδώ και 5 χρόνια ζουν στο φάσμα της ανεργίας και της εξαθλίωσης.

Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας σε συνάντηση που είχε μαζί του το Προεδρείο της ΑΣΠΕ στις 16/1/2015, δήλωσε:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου. Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου»

 Άποψή μας είναι ότι στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα πραγματοποιήσει και θα πραγματοποιεί το Υπουργείο  να προβλεφθεί ότι θα ισχύει ό,τι ισχύει και στις προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων, όπου το 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων (άρθρο 1 Ν. 3260/2004). Ειδικότερα να καθιερωθεί ότι:

«Στις πάσης φύσεως προσλήψεις εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Πολιτισμού - Παιδείας και Θρησκευμάτων ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων» και εν πάση περιπτώσει πρέπει ο πίνακας των πολυτέκνων του 2010 να προηγηθεί.

Φίλοι μας εκπαιδευτικοί,  η ΔΟΕ θα πρέπει να γνοιαστεί για τη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού της χώρας και τη δραματική μείωση των γεννήσεων εξαιτίας των καταστροφικών Μνημονίων, με άμεσο αποτέλεσμα το  κλείσιμο ή την υποβάθμιση Σχολείων στην Επαρχία και την ερήμωση της υπαίθρου που έχει ως αποτέλεσμα,  τη συνεχή μείωση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει  η ΔΟΕ  να γίνει πρωτοπόρος και να προτείνει στην πολιτεία μέτρα ρηξικέλευθα που θα δώσουν κίνητρα στους νέους γονείς για αναστροφή του κλίματος στις γεννήσεις.  Στα μέτρα αυτά εντάσσεται  και το παραπάνω δίκαιο αίτημα  των αδιόριστων  πολυτέκνων στο χώρο της Παιδείας και αν υλοποιηθεί να είστε βέβαιοι ότι  θα επανέλθει η ελπίδα και το χαμόγελο στις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο..

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας    

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                                Εμμανουήλ Χρυσόγελος         

Πρόσφατα άρθρα