Εκτύπωση

 

Από το Υπουργείο Παιδείας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι 26 Ιουνίου τ. έτους, νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έρευνα.

Ενδιαφέροντα άρθρα για τους εκπαιδευτικούς: 

1.  Για τους αδιόριστους πολύτεκνους  εκπαιδευτικούς…  το άρθρο 47 για τους Αναπληρωτές.

Έτσι ώστε:  Η πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους πίνακες Αναπληρωτών,  να  εφαρμόζεται ανεξάρτητα ύπαρξης προϋπηρεσίας ή όχι...

 

2. Το άρθρο 51: Για τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης... 

Έτσι ώστε: Στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των πολύτεκνων  εκπαιδευτικών να επανέλθει  το καθεστώς που ίσχυε προ Διαμαντοπούλου για αυτούς, ώστε να τοποθετούνται και μετατίθενται  κατά προτεραιότητα και να μην κρίνονται υπεράριθμοι...  εφόσον έχουν και ένα προστατευόμενο τέκνο. 

Σχετικό: