Τι Ισχύει για Πολύτεκνους Εκπαιδευτικούς κλπ....

     Περιεχόμενα:

 

(πατήστε πάνω στο υπογραμμισμένο θέμα για να σας μεταφέρει εκεί…)

 

 

Τι ισχύει για τους Πολύτεκνους Εκπαιδευτικούς(πολλά  από αυτά καταργήθηκαν... με το νέο νόμο)

Ανάληψη Υπηρεσίας και οδηγίες για άδεια επαπ. κύησης... Νεοδιόριστων

 

-         Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες:

     Καθηγητών,   Δασκάλων , και διευκρινήσεις από ΥΠΕΠΘ  

                            και νέο διευκρινηστικό έγγραφο και τελευταίο του 2010

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Oμαδοποιημένη λίστα ειδικοτήτων εκπαιδευτικών (ΠΕ – ΔΕ – ΤΕ)

----------------------------------------------------------------------------------------

 

- Ωράριο Εργασίας Εκπαιδευτικών - Τρόποι συμπλήρωσης του

- Ωράριο Εργασίας Αναπληρωτών με παιδιά... Μειωμένο

- Εγκόλπιο εκπαιδευτικού Π.Εκπαίδευσης

- Δείτε τις άδειες που δικαιούνται οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη νομοθεσία

- Τι ισχύει για τις άδειες των εκπαιδευτικών-κωδικοποίηση της νομοθεσίας, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

 

- ΝΣΚ: Γνωμοδότηση για αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

----------------------------------------------------------------------------------------

-          Απάντηση σε συνδικαλιστή της ΕΛΜΕ:Η Αλήθεια για τις «εξωδιδακτικές - εργασίες» των πολυτέκνων - εκπαιδευτικών- 2005

 

 

-         Πρόσκληση ΥΠΕΘ  για διορισμούς  πολυτ. Εκπ. 2007 , 2008, 2009

 

 

-         Αναπληρωτές

-    Τι ισχύει για την τοποθέτηση των Αναπληρωτών 

-    Εγκόλπιο Αναπληρωτή

 

-         Υπόμνημα ΠΕνΕΠ προς ΥΠΕΠΘ και  ΑΣΠΕ προς ΥΠΕΠΘ

 

 

-         Για εκπαιδευτικούς κλ.  Μουσικής

 

 

-         Άδεια ανατροφής τέκνου και νεότερο:Απάντηση Υπ.Παιδείας στη βουλή, σχετικά με την 9μηνη - άδεια ανατροφής τέκνου(2012)...

-    Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους

-    Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2011,  Υπεραριθμίες..

-    Οδηγός Μεταθέσεων , σύμφωνα με το νέο νόμο/  και διευκρινήσεις  από αιρετό

-    Ισχύον θεμικό πλαίσιο Μεταθέσεων(1ος / 2011 )

-    Εγκύκλιοι Μεταθέσεων 

-    Έντυπα Μεταθέσεων  

 _   Απαντήσεις ΥΠΕΠΘ για " Άδεια Ανατροφής τέκνου", Απάντηση σε ερώτηση

      του Βουλευτή  Π. Τατούλη, Παρέμβαση ΟΛΜΕ...

- Έγγραφο ΑΣΠΕ, για την απαράδεκτη εγκύκλιο για τις άδειες μητέρων..., ΥΠΕΠΘ . Απάντηση ΥΠΕΠΘ

Απόφαση ΔΕΦ Πειραιά που δικαιώνει συνάδελφο

Απόφαση για στρατιωτικούς: εδώ1, καιγια δικαστικούς εδώ2

- Απάντηση στις επιθέσεις της ΟΛΜΕ για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς...  και νεότερη

 

-         Άδειες1 εκπαιδευτικών και... ΕΔΩ2ΕΔΩ3

Για τη χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς(για τα 2 έτη...),

 

 

-         Τοποθέτηση Υπεραρίθμων και εδώ1  και εδώ2

-   Τι ισχύει για τις υπεραριθμίες με το νέο νόμο..., όμως το Π.Δ 100/97  άρθρο 14&11...άλλα αναφέρει!

 Διευκρινίσεις 5/2011(Υπεπθ) για ρύθμιση υπεραριθμιών και θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης, ...Μπράτης, ...Δημητρακόπουλος

 

 

-         Αντιστοιχίες τμημάτων για Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ,   2010  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

 

 

-         Αντιστοιχίες τμημάτων για Μετεγγραφές φοιτητών ΤΕΙ και εδώ, επίσης και εδώ , Εγκύκλιος Μετεγγραφών 2009  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

 

 

-         Διάφορα Άρθρα ΕΛΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

 

    -  Το αλφαβητάρι της έγκυρης αίτησης για θέσεις στο  Δημόσιο

 

    

 -    Για τις μετεγγραφές φοιτητών από Εσπερινά Λύκεια και ΤΕΕ. Λύθηκε το θέμα με ΕΠΑΛ και εσπερινά Λύκεια.. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

 -   Τηλεφωνικός Κατάλογος ΥΠΕΠΘ 

 -   Τηλεφωνικός Κατάλογος  Πανεπιστημίων,  ΤΕΙ

Tα τηλέφωνα οι διευθύνεις και τα e-mail των Γραφείων Δευτ/μιας εκπ/σης

  - Καταστατικό ΠΕνΕΠ

 -  Άσκηση Ιδιωτικού έργου από Δ.Υ. σύμφωνα με το Δημοσιο -Υπαλ.-Κώδικα

 - Γνωμοδοτήσεις, ΝΣΚ για πολυτεκνικά θέματα.... 

 

-    Πλαίσιο συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών με βάση το ν.3687/2008

 Oλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι εργαζόμενοι για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας από alfavita.gr και Ελευθεροτυπία

- Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα επιδόματα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, μειονοτικών σχολείων, σχολείων ειδικής αγωγής κ.λπ.

- Δάνεια που χορηγούν τα επικουρικά ταμεία στους εκπαιδευτικούς (Μ.Τ.Π.Υ.-Ταμείο Αρωγής υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ-Παρακαταθηκών και Δανείων)

-ΥΠΕΠΘ: Σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου, την υπερωριακή απασχόληση και τις διαθέσεις εκπαιδευτικών σε περισσότερα του ενός σχολεία

-Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που υπολογίζεται για τη μείωση του Ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών. Απόφαση ΝσΚ. Δείτε και το έγγραφο της ΟΛΜΕ.

- Ποιά νοείται  ως Προϋπηρεσία  Αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

==================

Δείτε επίσης το αφιέρωμα στην Εκπαίδευση, από την εφημ.  «ΤΑ ΝΕΑ» της 26ης/10/09

*      Πώς γίνονται οι μόνιμοι διορισμοί των εκπαιδευτικών *      Διορισμοί με τον νόμο 3687 *      Πτυχία των ΑΕΙ που οδηγούν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση *      Τι ισχύει για τους πολύτεκνους *      Τα προσόντα με βάση τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα *      Προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων στα σχολεία Ειδικής Αγωγής *      Πώς γίνεται η πρόσληψη των ωρομισθίων *      Το καθεστώς για τους ιδιωτικούς *      Τα πτυχία των ΤΕΙ που οδηγούν στην εκπαίδευση *      Σχολεία για τα οποία υποβάλλεται αίτηση *      Τι ισχύει για τους ωρομίσθιους που θα διδάσκουν ρωσικά και τουρκικά στα γυμνάσια Οι όροι για τους αναπληρωτές *      Οι αξιολογικοί πίνακες *      Ποιες θεωρούνται καθηγητικές σχολές

 Τι Ισχύει για τους Πολύτεκνους Εκπαιδευτικούς

του Μανώλη Χρυσόγελου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ
(πρώην Αντιπρόεδρου της Ε.Ο.Π.Α.
και Γενικού Γραμματέα της Α.Σ.Π.Ε.)
            1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/2004
 (ΦΕΚ 138/22-7-2004τ.Α) «περί ρυθμίσεων θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων»

            «Από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου». ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ

 Δείτε και το νόμο... άρθρο 9.

 

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν .  3027/2002  οι πολύτεκνοι  γονείς – εκπαιδευτικοί,  με τέσσερα ανήλικα παιδιά   ( ή που σπουδάζουν ή που  υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία )  κατατάσσονται στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ με απόλυτη προτεραιότητα, εφόσον έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον οικείο διαγωνισμό (άρθρο 6, παρ.16α). Η διάταξη αυτή ενδιαφέρει τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 3255/2004 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην ιδιωτική εκπαίδευση και που τους απέκλειε από την ευνοϊκή ρύθμιση,  καθώς και τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων εκτός Π.Ε.  KATAΡΓΗΘΗΚΕ
          
3)    Τοποθετούνται κατά το διορισμό τους σε περιοχή διορισμού της πρώτης προτίμησής  τους. Η ρύθμιση περιλαμβάνει και τους διορισθέντες από το έτος 2002 και εφεξής(ακόμη και των δυσπρόσιτων περιοχών) των  οποίων τροποποιείται ο διορισμός ως προς την τοποθέτηση (άρθρο 8, παρ. 5 του νόμου 3194/2003 ΦΕΚ 267/20-11-03).  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
            4)         Στα Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης  (Π.Δ.Σ.) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Αρ. πρωτ. 110792/Γ7/8-10-2004  διδάσκουν μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές των  σχολείων στο χώρο των οποίων οργανώνονται αυτά ή καθηγητές άλλου σχολείου, λυκείου ή γυμνασίου ή ΤΕΕ, της ίδιας ή και άλλης πόλης ή και ωρομίσθιοι  καθηγητές:
α)Οι μόνιμοι καθηγητές και αναπληρωτές που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιλέγονται από τον Σχεδιαστή- Αξιολογητή της σχολικής μονάδας.
β)Οι ωρομίσθιοι καθηγητές προσλαμβάνονται από το Διευθυντή ΔΕ με βάση τους καταλόγους που έχουν συντάξει οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από σχετική γνώμη του Σχεδιαστή – Αξιολογητή. Οι προσλήψεις των ωρομισθίων καθηγητών ακολουθούν τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τους ωρομίσθιους του κανονικού προγράμματος εκτός τη διαδικασία επιλογής και την ωριαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται της επιλογής οι πολύτεκνοι ωρομίσθιοι καθηγητές που έχουν 3 παιδιά και άνω.
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
        Βεβαίως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις :
1)      Όταν διορισθεί   με κανονικό διορισμό κάποιος μπορεί να πάρει απόσπαση
αμέσως βάσει του άρθρου 16 του ν. 1566/85.
2)      Ο πολύτεκνος μετατίθεται ως ειδική κατηγορία (Π.Δ. 100/97 άρθρα:13 παρ. 
 1 β και  8 παρ. 4 καθώς και άρθρο 10 παρ.3 του ν. 1910/44). Να σημειωθεί ότι για τον πολύτεκνο δεν απαιτείται η συμπλήρωση 1 έτους στην οργανική του θέση...
3)      Ο πολύτεκνος εκπαιδευτικός δεν κρίνεται ως υπεράριθμος, βάσει του άρθρου 14 παρ. 11 του Π.Δ. 100/97 (εφόσον έχει μετατεθεί ως ειδική κατηγορία).(Η αντίστοιχη διάταξη του Π.Δ 50/96 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τον. Διαμαντοπούλου)
4)      Στην διαδικασία των τοποθετήσεων, τοποθετείται άμεσα μετά την άρση της υπεραριθμίας (άρθρο 15 παρ. 8 α).ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
5)      Ο πολύτεκνος εκπαιδευτικός τόσο στην Α/βάθμια, όσο και στη Β/βάθμια εκπαίδευση έχει συνεχές ωράριο διδασκαλίας και όπου είναι δυνατό απαλλάσσεται από τις εξωδιδακτικές εργασίες (εγκύκλιος :  Δ2/5682/14-4-89 και Φ350/77/105679/Δ1). 

          Όμως υπάρχουν και οι πρόσφατες αποφάσεις των Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ τουκ. Καλού (Δευτεροβάθμια Εκπ) και  του κ. Λυκουρέντζου(Πρωτοβάθμια Εκπ). Παράκληση αυτές να χρησημοποιούνται με φειδώ  από τους συναδέλφους...
                                        

Άλλες χρήσιμες Πληροφορίες

Ποιο είναι το υποχρεωτικό ωράριο (Β/θμια Εκ/ση) με βάση τα έτη υπηρεσίας?

0-6 έτη υπηρεσίας: 21 ώρες
6-12 έτη υπηρεσίας: 19 ώρες
12-20 έτη υπηρεσίας: 18 ώρες
20-... έτη υπηρεσίας: 16 ώρες

Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία ορίζεται ως εξής:

• Διευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20).

 

• Διευθυντές 6/θέσιων μέχρι και 9/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12).

 

• Διευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10).

 

• Διευθυντές 12/θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8).

 

• Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25).

 

• Εκπαιδευτικοί 4/θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 μέχρι και 15 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι μία (21).

 

 

Πόσα μόρια λαμβάνει ο εκπαιδευτικός σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις;

Συνυπηρέτηση με το/τη σύζυγο: Μόρια 4

Εντοπιότητα: Μόρια 2

Γάμος : Μόρια 4

1ο Παιδί : Μόρια 4

2ο Παιδί : Μόρια 4

3ο Παιδί : Μόρια 6

για κάθε επιπλέον παιδί: Μόρια 7

Πως καθορίζεται το Μισθολογικό Κλιμάκιο(Μ.Κ.) ;

Το Μ.Κ. από τη στιγμή εισόδου στην υπηρεσία αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία.
Για πρώτο χρόνο υπηρεσίας έχουμε τον εισαγωγικό βαθμό (18) και κάθε δύο χρόνια μειώνεται κατά 1.


ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

0

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Πότε αλλάζει βαθμό ένας εκπαιδευτικός

Όταν συμπληρώσει διετία από το ΦΕΚ διορισμού προάγεται από τον βαθμό Γ στον βαθμό Β.
Όταν συμπληρώσει οκταετία από το ΦΕΚ διορισμού προάγεται από το βαθμό Β στο βαθμό Α.

Πόσο είναι το οικογενειακό επίδομα;

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €

Υπάλληλος χωρίς ή με ενήλικα τέκνα

35 (βασικό ποσό)

Υπάλληλος με 1 παιδί

53 (35+18)

Υπάλληλος με 2 παιδιά

71 (35+18+18)

Υπάλληλος με 3 παιδιά

106 (35+18+18+35)

Υπάλληλος με 4 παιδιά

153 (35+18+18+35+47)

Υπάλληλος με 5 παιδιά

226 (35+18+18+35+47+73)

Υπάλληλος με 6 παιδιά

299 (35+18+18+35+47+73+73)

Υπάλληλος με 7 παιδιά

372 (35+18+18+35+47+73+73+73)

Πόσο είναι το Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €),
β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €).
Για την καταβολή των παραπάνω επιδομάτων θα πρέπει το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών να είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπάλληλου.

Απαλλάσσεται ο/η Πολύτεκνος από εξωδιδακτικές εργασίες;
Απαλλάσσονται(δείτε παρακάτω) και το πρόγραμμά τους πρέπει να είναι χωρίς κενά.
Πόσες ημέρες αναρρωτικής αδείας δικαιούται ο εκπαιδευτικός κατά έτος με υπεύθυνη δήλωση;
Τέσσερις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι πάνω από 2 συνεχόμενες.
Είναι υποχρεωμένος ένας καθηγητής να είναι συνοδός σε ημερήσια εκδρομή;
Όχι, δεν είναι υποχρεωμένος.

                                                                                                        

Α

Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες 1:
           Παρατήρηση: Το παρακάτω έγγραφο του Υφυπουργού  θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και φειδώ από τους συναδέλφους …  και κατά τρόπο που να μην προκαλούμε  και δημιουργούμε προβλήματα στο σχολείο.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜIΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                                                          Αθήνα, 25-8-04       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ. 60662/ Δ2
                                                                                                                                                                                                           Βαθμός Προτερ.
Μητροπόλεως 15
101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Κορέλη
Τηλέφωνο: 010-3226070, FAX: 010-3248264
e-mail: dρrb@ypepth.gr
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»
Απαντώντας στην αρ. 60662/Δ2/28-6-2004 αίτησή σας, σχετικά με τις διευκολύνσεις και την απαλλαγή των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από τις εξωδιδακτικές εργασίες, σας πληροφορούμε ότι οι διευθυντές σχολείων πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και να απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε γιορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους. Διευκρινίζεται όμως ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών , εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυνου βιβλιοθήκης. Αντίθετα οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας).
             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εσωτ, Διανομή:
Δ/νση Π.Δ,Ε.  Τμήμα Γ΄                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
 ==================================
Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες» 2:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                                                                         ΤΜΗΜΑ Γ΄                                                           Αθήνα, 25. 2. 2005
                                                                                                                                                      Αρ.Πρωτ. 20203/Δ2
Πληροφορίες: Β. Κορέλη – Γ. Κομινάκης
                          Τηλέφωνο: 210-3226070, FAX: 210-3248264                                    
     e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                                                                                          ΠΡΟΣ:  1. Τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β/θμιας                                                                                                                             Εκπ/σης όλης της χώρας – Έδρες τους.                                                                                                                                 ΚΟΙΝ.: Ανώτατη ΣυνομοσπονδίαΠολυτέκνων    

  ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 από τις εξωδιδακτικές εργασίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.
Ωστόσο με προηγούμενα έγγραφά μας έχουμε γνωστοποιήσει ότι και στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται και οι εξής διευκολύνσεις-απαλλαγές:   οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί  έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από την οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες:  τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυνου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί  από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας). 
Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους αναφέρονται οι παραπάνω ρυθμίσεις ,είναι αυτοί των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ
 ==============================
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΣΠΕ για το ανωτέρω έγγραφο
    ΑΣΠΕ
Αρ. πρωτ. 570 Αθήνα, 31/3/2005
Αξιότιμο
Κύριο Γεώργιο Καλό
Υφυπουργό
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα
            Κύριε Υπουργέ,
            κατάπληξη προξένησε στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος η κοινοποίηση μόνο στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας της υπ’ αριθμ. πρωτ 20203/Δ2/25-2-2005 αποφάσεως σας με θέμα την δήθεν «απαλλαγή πολυτέκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες», αφού με το πρόσχημα της απαλλαγής ουσιαστικώς τις επιβάλλει και ρητώς αποκλείει τους Εκπαιδευτικούς  της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης.
            Ειδικότερα:
            Ενώ μέχρι της παραπάνω εγκυκλίου - αποφάσεως καμία προϋπόθεση δεν ετίθετο για την απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών από τις εξωδιδακτικές εργασίες, με τη νέα απόφασή σας τίθεται ως προϋπόθεση ΟΛΑ τα τέκνα των πολυτέκνων εκπαιδευτικών να φοιτούν σε σχολεία της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Η κατηγορία αυτή των Πολυτέκνων αφορά ελάχιστους και προφανώς η προϋπόθεση αυτή ετέθη ακριβώς για να αποκλείσει όλους σχεδόν τους πολυτέκνους, προφανώς στα πλαίσια μιας σαφούς αντιδημογραφικής και αντιπολυτεκνικής διαθέσεως και πολιτικής, που διακρίνει χρόνια τώρα το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
            Με την νέα ηγεσία ενώ αρχικώς φάνηκε ότι στο Υπουργείο θα υπάρξει μια νέα πορεία, με την ψήφιση του νόμου για το διορισμό των πολυτέκνων Εκπαιδευτικών, η συνέχεια όμως έδειξε ότι επανέρχεται στην τακτική των προκατόχων της (βλέπε θέμα μετεγγραφών).
            Θεωρούμε απαράδεκτη την προϋπόθεση που τίθεται για την απαλλαγή των πολυτέκνων από τις εξωδιδακτικές εργασίες και νομίζουμε ότι η υπογραφή σας ετέθη, χωρίς να γνωρίζετε ουσιαστικώς ότι με αυτόν τον τρόπο καταργείται το προηγούμενο καθεστώς, που για απαλλαγή δεν έθετε προϋποθέσεις.
            Αυτονόητη πρέπει να είναι η παρέμβασή σας για την απάλειψη της τελευταίας παραγράφου της ως άνω εγκυκλίου-αποφάσεώς σας που θέτει προϋποθέσεις και την προσθήκη σε αυτή ότι ισχύει και για τους Εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας εκπαίδευσης.
            Με την βεβαιότητα της αμέσου παρεμβάσεως.
Διατελούμε με εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ
            Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
                                            

                                   Δυστυχώς  δεν άλλαξε τίποτα 

                                                                         

 

 

Εξωδιδακτικές   Εργ.   Δασκάλων….   
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ         Μαρούσι, 7 - 5 -  2008
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ          Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              Φ.350 / 12 / 59201 / Δ1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Ε΄

 
Α. Παπανδρέου 37                                                                               
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                               ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Π.Ε.
                                                                                                    της χώρας- Έδρες τους
Πληροφορίες:  Γ. Λιαμπότης                              
Τηλέφωνο:  210-34.42.125
                                                                                                                                             ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις
              Α/θμιας & Β/Θμιας Εκπ/σης
           2. Ανώτατη Συνομοσπονδία
               Πολυτέκνων Ελλάδας
               Πλ. Ελευθερίας 22
               10553 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το ωράριο των πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της βαθμίδας ( αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού ανά τμήμα, μονοθέσια και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία κ.λ.π. ) παρέχονται εφεξής στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι εξής διευκολύνσεις –απαλλαγές:
1. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας άνω του έξι (6), παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπευθύνου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα     ( υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας ).
2. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας έξι (6) και κάτω, παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς μέχρι τα παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
                                                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή
  1. Γραφείο κ. Υπουργού
  1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
  1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
  1. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.
  1. Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.- Τμήμα Ε΄
Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.- Τμήμα Γ

                 =============================================

                                         Έγγραφο  κ. Γκεσούλη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΕΠΘΓΕΝ. Δ/ΝΣΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΠΡΟΣ.Π.Ε.& Δ.ΕΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΤΜΗΜΑ Ε΄ ΑΘΗΝΑ 8-10-2002ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΒΑΘΜ.ΠΡΩΤ. Φ 350/77/105679/Δ1
ΠΡΟΣ: Τους προϊσταμένους Δ/νσεων και Γραφείων Α/Θμιας ΕκπαίδευσηςΚΟΙν.: ΑΣΠΕ
ΘΕΜΑ: Ωράριο Διδασκαλίας Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών
           Παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες έτσι ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν συνεχές ωράριο διδασκαλίας και όπου είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΝΙΚ. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

                      ==============================

         Δ2/5682/14.4.89 Εγκ. ΥΠΕΠΘ

    Παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες, έτσι ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν συνεχές ωράριο διδασκαλίας και όπου είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες.
=======================================Δ2/22685/21.10.96 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες ώστε, στις περιπτώσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας να ανατίθεται όπου είναι δυνατόν, κατά προτεραιότητα στους κατά τον νόμον πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.
                              ================================================================

\           Απάντηση σε συνδικαλιστή της ΕΛΜΕ

               Η Αλήθεια για τις «εξωδιδακτικές - εργασίες» των                                πολυτέκνων -  εκπαιδευτικών
                                                                                                         Απρίλιος 2005
       Ερωτηματικά δημιουργεί  το «όψιμο ενδιαφέρον» του συνδικαλιστή Καθηγητών της ΕΛΜΕ – Πρέβεζας για τις εξωδιδακτικές εργασίες των πολυτέκνων - εκπαιδευτικών. Προς αποκατάσταση της αληθείας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
1)Ως συνδικαλιστής θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, καθιερώθηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ στην Β/θμια Εκπαίδευση, με Υφυπουργό τον κ. Λεβογιάννη με το Δ2/5682/14-4-89 έγγραφο του και επεκτάθηκε στην Α/θμια πάλι επί ΠΑΣΟΚ με Υφυπουργό τον κ. Γκεσούλη το 2002 με το Φ350/77/105679/Δ1. Η τότε Κυβέρνηση στηρίχθηκε στη Συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 «… οι πολύτεκνοι έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος» και σε αποφάσεις του ΣτΕ που έκρινε, ότι: «… η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στους νόμους δεν ισχύει, λόγω του δημογραφικού προβλήματος.» 
2)Επειδή όμως τα ανωτέρω έγγραφα, ήταν απλώς μία σύσταση – ευχή στους Συλλόγους διδασκόντων του κάθε σχολείου και για να εφαρμοσθεί η εγκύκλιος αυτή έπρεπε ο πολύτεκνος να έλθει σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους … και να τον κοιτάνε με μισό μάτι, γι` αυτό η ΑΣΠΕ ζητούσε και ζητάει νομοθετική ρύθμιση αυτών των εγγράφων.
3)Πέρυσι ο κ. Καραμάνος  Γ. Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ  (έγγραφο 60662/Δ2/25-8-04) προσδιόρισε το ποιες είναι αυτές οι εργασίες και πρόσφατα ήλθε  η απόφαση του Υφυπουργού κ. Καλού (20203/Δ2/2005) που με το πρόσχημα της απαλλαγής ουσιαστικώς τις επιβάλλει… αποκλείει τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης και θέτει προϋποθέσεις για τους άλλους, ενώ  στα παλαιότερα έγγραφα καμία προϋπόθεση δεν ετίθετο για την απαλλαγή.
4)Ας σταματήσει να μας εμπαίζει ο κ. Αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ, λέγοντας ότι «…ούτε η πλειονότητα των πολυτέκνων το αποδέχεται , απόδειξη η επιμονή πολλών συναδέλφων πολυτέκνων να συμμετέχουν στις εξωδιδακτικές εργασίες». Μάθε λοιπόν κ. Αντιπρόεδρε, ότι 23 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση με  επτά ανήλικα παιδιά, δεν έχω απαλλαγεί ποτέ από αυτές τις εργασίες …όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί έχω κουρασθεί να έρχομαι σε αντιπαράθεση με συναδέλφους στον Σύλλογο διδασκόντων και δεν θέλω να χρησιμοποιώ τα παιδιά μου ως πρόσχημα. Μάθε επίσης ότι ούτε μια μέρα Αναρρωτική ή Γονική ή Παρακολούθησης προόδου παιδιών ή οποιαδήποτε άλλη Άδεια έχω πάρει… γιατί εμείς οι πολύτεκνοι είμεθα πρώτα παιδαγωγοί και με συνείδηση, το θέμα όμως είναι η Πολιτεία τι κάνει;
5)Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που πείραξε το συνάδελφο;. Η απαλλαγή από τις εξωδιδακτικές εργασίες δεν είναι πάγιο  αίτημα της ΟΛΜΕ από όλους τους Καθηγητές και ο διορισμός Γραμματέων στα Σχολεία;
6)Όσον αφορά στην ανάληψη διοικητικών ρόλων (Δ/ντής, Υπο/ντής κλπ) άποψη μας είναι, ότι θα πρέπει στα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων Δ/ντών κατά την επιλογή  να λαμβάνεται υπόψη και να πριμοδοτείται αναλόγως η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.
Κατά τα λοιπά ευχαριστούμε τον συνάδελφο για τα καλά του λόγια… και ελπίζουμε να τον έχουμε συμπαραστάτη στο δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα που κάνουμε.             
                                      Χρυσόγελος Μανώλης   
                      Ηλεκτρο/γος Μηχα/κός ΕΜΠ – εκπαιδευτικός ΠΕ12
                 

Υπουργείο  Παιδείας

Πρόσκληση κατάθεσης Αιτήσεων πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2007-2008.

 
             Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ.3 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) «περί ρυθμίσεων θεμάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης» κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εγγραφούν σε ειδικό πίνακα πολυτέκνων, προκειμένου να προγραμματισθεί ο διορισμός τους από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται:  από 20-7-2007  μέχρι  30-7-2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄                                       

ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

Ι.  Από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.
     Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζομένων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (22-7-2004) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
ΙΙ.  Από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006 τ.Α΄), με τις οποίες αναδιατυπώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ορίζεται ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως προσδιορίζεται από τον Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/1994 τ.Α΄), ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δε διορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
ΙΙΙ. Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/20-7-2006 τ.Α΄) ορίζονται τα εξής: «1.Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2.  Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3.  Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου
ΙV. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου του ως άνω Ν.3454/2006 η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία είναι η αρμόδια αρχή η οποία απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα.
V.  Η έννοια του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/1994 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
VI. Από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/8-6-2007 τ.Α΄) ορίζεται ότι στο τέλος της περιπτ. β’ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπου αναφέρονται τα προσόντα διορισμού του κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 20-7-2006.
VII. Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι, η περίπτ. ιε΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:
   «ιε΄. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας: Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής».
VΙΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5β΄ του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) δεν μπορούν να διοριστούν ως πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι, εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.
IX. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α΄) δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλαγεί νόμιμα από αυτές. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητα αυτή καθορίζεται ανωτέρω (Κεφ. Α΄, ΙΙΙ), να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση και τα δικαιολογητικά για εγγραφή στον ειδικό πίνακα για μόνιμο διορισμό.
     Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
     Στην αίτηση αυτή συμπληρώνεται και η περιοχή στην οποία επιθυμεί να διορισθεί ο υποψήφιος.
Προσοχή: Δηλώνεται η περιοχή διορισμού και όχι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η αίτηση-δήλωση αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986.
     Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι πολύτεκνοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είτε περιλαμβάνονται σε πίνακες αναπληρωτών είτε σε πίνακα του ΑΣΕΠ είτε σε κανένα από αυτούς.
Επισήμανση: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες, μετά το διορισμό τους ως πολυτέκνων, θα διαγραφούν από τους πίνακες αυτούς.       
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

     Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης:  
1. Επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:
·         Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και τη ημεροχρονολογία κτήσης, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
·         Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
·         Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. ΄Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (ι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
·         Βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
·         ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: όσοι από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους υποψηφίους είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού ΑΕΙ. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου και του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και οι κάτοχοι πτυχίων από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η βεβαίωση αυτή αφορά μόνον τους κλάδους ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων).
     Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.
     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: ΄Ολοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο ερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.
     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής, εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχο αρμόδιο όργανο, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.
     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: ΄Οσον αφορά το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 08,50, 06,50 και 05,00. Ο βαθμός θα αναγραφεί με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός.   
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. Επαναλαμβάνεται ότι εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία).
3.  Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
     Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.
4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ ότι έχει έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλαγεί από αυτές.
     Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ. Β’) από 30 Ιουλίου 2007 το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις στις οποίες θα διοριστούν οι πολύτεκνοι, κατά το χρόνο διορισμού τους.
     Ειδικότερα :
·         Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα αλβανική δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού. 
·         Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
4.      Βεβαίωση υπηκοότητας-ιθαγένειας από την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα ή ιθαγένεια και ο τρόπος κτήσης αυτής, σε περίπτωση ξένου υπηκόου.
     Ειδικότερα :
·         Οι ομογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια ΄Ηπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
·         Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, προκειμένου για διορισμό στο Δημόσιο.
·         Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/85, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κοινή απόφαση 106841/1982 των υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».
·        
  5α. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
  β. Πιστοποιητικό σπουδών σε περίπτωση σπουδών του τέκνου
  γ. Πιστοποιητικό στρατού σε περίπτωση στρατιωτικής θητείας του τέκνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

     Γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατατάσσουν τους κατόχους τους σε κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  
     Ειδικότερα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση :
     Α. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων), μετά το έτος 1991, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ.Α΄) οι σχολές αυτές λειτουργούν από το έτος αυτό και μετά ως Εκκλησιαστικές Σχολές και όχι ως Εκκλησιαστικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες.
     Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19.10.1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/10.11.1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 
     Β. Οι κάτοχοι πτυχίων των Πανεπιστημίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών) β) Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
Ειδικότερα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση :
     Α. Για τον κλάδο ΠΕ02–Φιλολόγων γίνεται επίσης δεκτό και το πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
     Β. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας γίνεται δεκτό μόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
     Γ. Για τον Κλάδο ΠΕ16.01 Μουσικής, απαιτείται πτυχίο τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ελληνομάθεια).
     Δ. Για τον Κλάδο ΠΕ16.02 Μουσικής απαιτείται: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ελληνομάθεια).
     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 Μουσικής δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
     Ε. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
     ΣΤ. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
     Ζ. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13 που απέκτησαν πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστήμιου μετά τις 30/06/1984, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση.     Η. Δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) ή πτυχίου που αντικαθιστά αυτό.
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ
1.      Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός παραλαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου της οικείας Διεύθυνσης ή αρμόδιο υπάλληλο στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό.
 
2.      Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη, για το λόγο αυτό οι πολύτεκνοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση διορισμού απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ θα πρέπει να υποβάλουν εν νέου την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο.
     Επισημαίνεται ότι τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
     Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι επιφορτισμένοι υπάλληλοι με την παραλαβή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών όπως φροντίσουν για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και τον αυστηρό έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού.   
     Με την φροντίδα των Διευθύνσεων οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διευθύνσεις Προσωπικού, Τμήματα Διορισμών (Τμήματα Α΄) με παράδοση υπαλλήλου ή με ταχύ-ταχυδρομείο μέχρι 2/8/2007 για την κατάρτιση του ειδικού πίνακα πολυτέκνων και την έγκριση του διορισμού των υποψηφίων.
                                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΣ

                       Για Μουσικής…

                          ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση πολυτέκνων κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του Ν.1566/85 κατόχων πτυχίου αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάνουμε γνωστό στους φίλους πολύτεκνους, ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/04 (ΦΕΚ 138 Α΄) «περί ρυθμίσεων θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» και της παρ. 7 περ. β του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ146./13-7-2006 τ.A’ ) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» κ α λ ε ί τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, κατόχους πτυχίου αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου της αλλοδαπής, να υποβάλουν αίτηση για να εγγραφούν σε ειδικό πίνακα προκειμένου να προγραμματισθεί ο διορισμός τους από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007.

                Προσοχή:  δυστυχώς δεν ισχύει πλέον… μόνο το 2006 τελικώς διορίσθηκαν(Ωδείων).

 
Αρ. Πρωτ. 1973                                                                           Αθήνα, 12/2/2009                                                            
                       
                                                                        Αξιότιμο
                                                                        Κύριο  Ανδρέα Λυκουρέντζο
                                                                        Υφυπουργό
                                                                        Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Α. Διορισμός πολυτέκνων κλάδου Μουσικής, με πτυχίο αναγνωρισμένο μη
                  πανεπιστημιακού ιδρύματος
              Β. Ωράριο εργασίας Νηπιαγωγών
    
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ.
Αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
-Α-
1.         α.  Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3255/04 ορίζεται ότι:
«από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.»
β. Με την παρ. 7 περ. β του άρθρου 20 του     Ν.3475/2006, η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 εφαρμόσθηκε: «…  και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατέχουν τα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
γ. Η ανωτέρω διάταξη του ν. 3475/2006 εφαρμόσθηκε όμως , μόνο για το 2006 και ουδέποτε μεταγενέστερα, καθότι ο κλάδος μετονομάσθηκε  σε  ΤΕ-16.   Στη συνέχεια,  με  το άρθρο 26 του ν.3699/2008,  οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) εφαρμόσθηκαν και: «…  για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας και ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ... Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις κλάδου ΠΕ 16.01 και τοποθετούνται αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Έτσι είχαμε φέτος διορισμούς εκπαιδευτικών κλ. Μουσικής,  από την συμπαθή αυτή ομάδα, κάνοντας χρήση για διορισμό διατάξεων του Νόμου μας και την ίδια στιγμή οι πολύτεκνοι με το ίδιο πτυχίο  δεν  μπορούσαν να διορισθούν!.
Κύριε Υπουργέ,
 γνωρίζοντας την ευαισθησία  σας για το δημογραφικό πρόβλημα του τόπου μας παρακαλούμε, όπως γίνει ρύθμιση για το διορισμό και των υπολοίπων πολύτεκνων εκπαιδευτικών  κλ.ΤΕ – 16  Μουσικής, που εκτός των άλλων είναι και ελάχιστοι αυτοί  οι συνάδελφοι που βρίσκονται στους Πίνακες.
                                     
-Β-
Ως προς το ωράριο εργασίας των Νηπιαγωγών με την εγκύκλιο  του ΥΠΕΠΘ,  Φ. 32/ 344/ 85330/ Γ1 - 31/8/05, οι θέσεις  των Νηπιαγωγών στα Νηπιαγωγεία  είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο, για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα…  και κατά συνέπεια όλες οι Νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα στην επιλογή των προγραμμάτων.
Στην πράξη όμως δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της πολύτεκνης εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα η επιλογή του τμήματος να εξαρτάται αποκλειστικά από την εκάστοτε Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Σε περίπτωση δε διαφωνίας  για την  κατανομή των τμημάτων την ενδεδειγμένη λύση δίνουν η οικεία Σχολική Σύμβουλος σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Γραφείου. Λύση  όμως μη μόνιμη και πάντα εξαρτώμενη…
           
Για αυτό ζητάμε, να διευκρινισθεί με εγκύκλιο σας, ότι η πολύτεκνη Εκπαιδευτικός να προηγείται στην επιλογή του τμήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογενείας της,  για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις  της ως εργαζόμενης  αλλά και ως μητέρας. 
Διατελούμε με εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ

         Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

                                                                                    
    Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                Εμμανουήλ Χρυσόγελος


                             
                  
 
 Για τη συνέχεια της ενημέρωσης πατήστε : ΜΕΡΟΣ 2 ,     ΜΕΡΟΣ 3,  και   ΜΕΡΟΣ 4

Πρόσφατα άρθρα