Απάντηση  ερώτησης Ν. Νικολόπουλου...  ΕΔΩ(οι πολύτεκνοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες υποχρεωτ. μετάθεσης..)
 

 

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων

Π.Εν.Ε.Π. 

 

 

Aρ. πρωτ.128                                                                                                             01/10/2014                                                                                      

                                                                                                                                    

 

Αξιότιμο

Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

 

Κ. Υπουργέ,

                                                                                                                                 

Θα παρακαλούσαμε να δείξετε το ανάλογο ενδιαφέρον για τα παρακάτω που σας θέτουμε υπόψη σας. Κίνητρα χρειάζεται η Ελληνική Κοινωνία, τα οποία οι πολύτεκνοι τα έλαβαν υπόψη τους με αποτέλεσμα και οι ίδιοι να ωφεληθούν αλλά κυρίως ο τόπος μας – χώρα μας με τη γέννηση τόσων νέων ψυχών. Απλά σας αναφέρουμε ότι από το 2004 ως το 2010 που ίσχυσε ο διορισμός των πολυτέκνων εκπ/κών ωφελήθηκε το Έθνος μας από 4.500 νέες γεννήσεις, ο οποίος αριθμός εδώ και πολλά χρόνια έχει πάρει την κατηφόρα….

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

    Στις προσλήψεις αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (και μέχρι τη διενέργεια του 1ου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ), οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί προτάσσονται των οικείων πινάκων… Το πρόβλημα είναι όμως, ότι οι νέοι πολύτεκνοι από το έτος 2009 στερούνται προϋπηρεσίας και έτσι δεν προσλαμβάνονται.

      Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να διορθωθεί η αδικία αυτή και να προτάσσονται ανεξαρτήτως υπάρξεως προϋπηρεσίας ή όχι (σε αυτό έχει συνηγορήσει και η ΟΛΜΕ με έγγραφό της προς το Υπουργείο - 30/9/2010).  Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2009, οι πολύτεκνοι προτάσσονταν και στους οικείους Πίνακες Αναπληρωτών ανεξαρτήτως υπάρξεως προϋπηρεσίας ή όχι και αμέσως προσλαμβανόντουσαν ως Αναπληρωτές, αν δεν προλάβαιναν τις ημερομηνίες διορισμών.

       Ως γνωστόν επίσης στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα, βάσει των Νόμων 2527/97 και 3260/2004, ένα ποσοστό 20% των προκηρυσσομένων θέσεων καλύπτεται από πολύτεκνους. Στους εκπαιδευτικούς δεν εφαρμόζονταν οι νόμοι αυτοί, καθότι υπήρχαν οι ειδικότεροι νόμοι 3027/2002 και 3255/2004, μετά όμως την κατάργησή τους θα πρέπει και το Υπουργείο Παιδείας ή να εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις ή να επαναφέρει τις καταργηθείσες διατάξεις.

       Για τους ανωτέρω λόγους και για να μπορέσουν οι αδιόριστοι συνάδελφοι πολύτεκνοι   να εργασθούν τουλάχιστον ως αναπληρωτές στα σχολεία μας, που λόγω της οικονομικής κρίσης, οι οικογένειες των διαβιώνουν κάτω από το φάσμα της ανεργίας και της εξαθλίωσης και μέχρι της  οριστικής επίλυσης του θέματος διορισμού των, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και γι αυτό.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 Παρακαλούμε όπως δημιουργηθούν  στις μεγάλες πόλεις, Ειδικά Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, για τους αδιόριστους Πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που θα εισάγονται κατά προτεραιότητα σ’ αυτά ή τουλάχιστον ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% των εισαγομένων σπουδαστών να δίνεται στους πολύτεκνους και τέκνα αυτών.

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

           Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή των ν. 3027/2002 και 3255/2004, καθώς και τα μέτρα στήριξης για τους τρίτεκνους με το ν.3454/2006 όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ήταν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση για την άμβλυνση του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας. Οι νόμοι αυτοί όχι μόνο κτυπούσαν την ανεργία, αλλά αποτελούσαν και ισχυρό δημογραφικό κίνητρο για την απόκτηση 4ου τέκνου και μάλιστα χωρίς κανένα ουσιαστικό κόστος για το δημόσιο.

            Δυστυχώς η κ. Διαμαντοπούλου, κατάργησε αυτές τις διατάξεις και εμφανίζει εκτός των άλλων και την Ελληνική Πολιτεία ως εντελώς αναξιόπιστη, αφού όσοι πίστεψαν στον ισχύοντα νόμο και απέκτησαν 4ο τέκνο, είδαν το δικαίωμά τους να καταργείται, όταν μάλιστα το είχαν θεμελιώσει. Επί του προκειμένου: 

 α.         Στις 4/2/2010 η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου δήλωνε στη Βουλή:

[…] θα δούμε και τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, θα ακούσουμε τις απόψεις τους, γιατί πρόθεσή μας δεν είναι να μην σεβαστούμε και τα δικά τους δικαιώματα, που άπτονται όχι μόνο των αναγκών της εκπαίδευσης αλλά άπτονται των αναγκών του κράτους και της πολιτείας να στηρίξει την πολύτεκνη οικογένεια, η οποία είναι ένα από τα σημαντικότερα –όχι το μόνο- βάθρα στα οποία πρέπει να στηριχθούν για να λύσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα…, κανένας αιφνιδιασμός δεν πρόκειται να γίνει..., έχουμε κάθε λόγο και εμείς στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση να στηρίξουμε την οικογένεια και να στηρίξουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας […].

β.         Στις 22/7/2010 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Β. Κουλαϊδής διαβεβαίωνε την ΑΣΠΕ, στη συνάντηση που είχανε:

«δεν πρέπει να ανησυχούν οι πολύτεκνοι, καθότι ο Πίνακας των πολυτέκνων εκπαιδευτικών θα εξαντληθεί φέτος και του χρόνου, αφού θα απορροφηθούν οι μισοί φέτος και οι υπόλοιποι του χρόνου …».

            Αποτέλεσμα, καμία συνάντηση, καμία διαβούλευση και το χειρότερο από τους 650 συναδέλφους που είχαν κάνει τότε αίτηση, διορίστηκαν 108 το 2010, 31 μόλις το 2011 και το 2012 άλλοι 30 πολύτεκνοι!  Αλλά και αυτοί οι ελάχιστοι που διορίστηκαν, διορίστηκαν μακριά από τα σπίτια τους σε διάφορες περιοχές της χώρας… και έτσι είχαμε περιπτώσεις όπου η σύζυγος διορίστηκε στην Ξάνθη και ο σύζυγος στη Σπάρτη, τα δε παιδιά της πολύτεκνης  οικογένειας να αναγκάζονται να μένουν… στην Αθήνα με τη Γιαγιά!

Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε να επανέλθουν σε ισχύ, οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3255/2004, για το διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, καθότι είναι ο μοναδικός νόμος των μεταπολεμικών χρόνων που απέδωσε και είχε άμεσα αποτελέσματα στο δημογραφικό ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. Πίστεψαν στις όποιες εξαγγελίες της Πολιτείας και έλαβαν αποφάσεις ζωής με βάση τους ισχύοντες νόμους. 

            Η τυχόν επίκληση της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να αποτελέσει  άλλοθι για το μη διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, όταν το Υπουργείο Παιδείας, εάν το θέλει, μπορεί να εξοικονομήσει αμέσως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, εκδίδοντας την Υπουργική απόφαση, που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985,  περί επιστροφής των διδακτικών βιβλίων από τους μαθητές στο τέλος της Σχολικής χρονιάς και της χρησιμοποιήσεώς τους από τους μαθητές της επομένης χρονιάς, όπως γίνεται στη Γερμανία, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία  για έξι σχολικά χρόνια, ενώ όποιος δεν τα επιστρέφει τα πληρώνει. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομούσε για πέντε συνεχή χρόνια από 30.000.000 ευρώ, οπότε θα μπορούσε να διορίζει τους πολυτέκνους και άλλους τουλάχιστον 800 εκπαιδευτικούς.

                                                        

                                                                              Με εκτίμηση

 

                                                                             Για την ΠΕνΕΠ

 

                                 Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν.Γραμματέας

 

                                 Πετράκης Πέτρος                                                                     Γκουντελάκης Παν.

 

=========

Σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφο που αποστείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρωτοκολλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τα εξής στοιχεία:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 
Γραφείο: ΚΠ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 158218
Ημερομηνία: 02-10-2014 12:24:19
Εκδότης: ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αρ. Πρωτ. Εκδότη:
Ημ. Πρωτ. Εκδότη: 30/9/2014
Θέμα
επιστολη στον υπουργο παιδειας
Συνημμένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αποδέκτες
Φ1 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κοινοποίηση
 
 
 

 

Πρόσφατα άρθρα