Σύμφωνα με την απόφαση της υπ.αρ. 40/17-2-2022 Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, η εκπτωτική πολιτική για όλα τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ μετά τις 19/2/2022 (ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) ορίζεται :

Έκπτωση 30%  

  • Στους Πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Δείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ: Νέα Προγράμματα – ΚΕΔΙΒΙΜ – ΑΠΘ (auth.gr)

Πρόσφατα άρθρα