Το Πόρισμα της διακομματικής για το Δημογραφικό

(Μέτρα που προβλέπονται για τους πολύτεκνους!... Σελ. 159   3. Επιδόματα - Μέριμνα - Στεγαστική πολιτική
  • Να ληφθούν επιπλέον θετικά μέτρα για τις τρίτεκνες οικογένειες, με στόχο τη σταδιακή εξομείωση με τις πολύτεκνες οικογένειες. Να διασφαλιστεί ότι η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και για τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε διάσταση και εάν ο ένας από αυτούς έχει την επιμέλεια των παιδιών, εφ’ όσον και οι δύο έχουν τη μέριμνά τους. Η πολυτεκνική ιδιότητα να χορηγείται ανεξαρτήτως από τον αριθμό των γάμων ή των συμφώνων εντός των οποίων έχουν αποκτηθεί τα παιδιά!).Η Διακομματική προτείνει δημιουργία πολυτέκνων  χωρίς παιδιά!

 

Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής, ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ... πατήστε εδώ - Βίντεο

 

Επιστολή ΑΣΠΕ προς τα Μέλη της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό

 

Πρόσφατα άρθρα