Στην Καθημερινή της Κυριακής δημοσιεύθηκε Άρθρο του Ν. Καραμούζη Προέδρου της Grant Thornton στο οποίο περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

[...]

Αλλά κεντρικός πυλώνας αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί η υλοποίηση μιας ρηξικέλευθης οικογενειακής, κοινωνικής πολιτικής, με δέσμη κινήτρων και μέτρων στήριξης της ελληνικής οικογένειας, με στόχο να ενθαρρύνουμε τις γεννήσεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να είναι, γενναίες πολυετής φοροαπαλλαγές και χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, μηνιαίες επιδοτήσεις και κίνητρα σε οικογένειες για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, σημαντική αύξηση των επιδομάτων τέκνων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εφάπαξ μπόνους για κάθε γέννηση παιδιού, παροχή υπηρεσιών όλων των κοινωνικών ιδιωτικών (επιχειρήσεις) και δημοσίων δικτύων στήριξης της οικογένειας με παιδιά (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση), καθιέρωση ακόμα πιο ευέλικτων όρων απασχόλησης για τους γονείς με περισσότερα από ένα παιδί και προτεραιότητα με ευνοϊκούς όρους για τις πολύτεκνες οικογένειες σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι επιλογές αυτές έχουν προφανώς κόστος, αλλά το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό για το μέλλον της χώρας μας.

[...]

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο.

Πρόσφατα άρθρα