Για να διαβάσετε την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου» πατήστε ΕΔΩ

Στην εγκύκλιο μεταξύ των άλλων «...διευκρινίζεται εκ νέου ότι στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) τέκνου και άνω, η τρίμηνη άδεια με αποδοχές χορηγείται αυτοτελώς για κάθε τέκνο ξεχωριστά (δηλαδή τρείς μήνες για το τρίτο παιδί, τρείς μήνες για το τέταρτο παιδί κλπ.) και όχι άπαξ.»

Πρόσφατα άρθρα