Αρ. Πρωτ.6791 Αθήνα, 22/7/2009
                                                        
         Αγαπητοί Συνάδελφοι.
         Σας ενημερώνουμε με την παρούσα, πως η Α.Σ.Π.Ε διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Οικογένεια με παιδιά και Ευρωπαϊκός πολιτικός διάλογος», στις 19 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα ενάρξεως 9 π.μ. στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7.
         Έχουν κληθεί οι επικεφαλής των ομάδων Ευρωβουλευτών των πολιτικών κομμάτων οι οποίοι και θα εισηγηθούν θέμα της επιλογής τους, σχετικό με το αντικείμενο της ημερίδας.
         Επίσης έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Πολυτέκνων Οικογενειών, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωση Πολυτέκνων, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, εξειδικευμένοι επιστήμονες κ.ά.
         Πέραν της ενημερώσεώς σας, σας παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στην παραπάνω ημερίδα, ενημερώνοντας σχετικώς την Α.Σ.Π.Ε.

                 Με εκτίμηση

                Για την ΑΣΠΕ

 

        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής
     Βασ. Θεοτοκάτος                      Εμ. Χρυσόγελος                       Χαρ. Παύλος
 

Πρόσφατα άρθρα