ΞΑΝΘΗ 12- 15 Μαΐου 2022

 

Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ

‘ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’

(Πράσινη Οικονομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Δια Βίου Μάθηση)

 

 Με συμμετοχή και αιγίδα της ΑΣΠΕ.  Δείτε το πλούσιο πρόγραμμα ΕΔΩ.

Πρόσφατα άρθρα