Αρ. Πρωτ. 166

Αθήνα, 8/4/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμο                                                                  
Κύριο Κωστή Χατζηδάκη                                                          
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων                                          

Αξιότιμη                                                                                          
Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου                                               
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αξιότιμη                                                                  
Κυρία Μαρία Συρεγγέλα                                                             
Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας

        

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις με το Νόμο 2643/1998

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

Αξιότιμες Κυρίες Υφυπουργοί.

1.      Όπως γνωρίζετε, οι διατάξεις του Νόμου 2643/1998, είναι ανενεργές επί πολλά έτη με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί πολλές κενές θέσεις για τα άτομα που υπόκεινται στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου αυτού (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία).

2.      Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία εκπροσωπεί Πανελλαδικά 200.000 πλέον πολύτεκνες οικογένειες, σας παρακαλεί να ενεργοποιήσετε, το γρηγορότερο δυνατό, σχετική προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών από τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και βρίσκονται σε αναβρασμό, αναμένοντα να δοθεί επιτέλους λύση στο οξύ αυτό πρόβλημα.  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

             Ο Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας            

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                Δήμητρα-Ινές Αγγελή      

Πρόσφατα άρθρα