Σχετικά με τη νέα απόφαση που περιορίζει τη διάρκεια στέγασης των πολυτέκνων οικογενειών στα ΟΣΕΑΑΥ στα 5 έτη, η ΑΣΠΕ απέστειλε τις ακόλουθες επιστολές στον Υπουργό Αμύνης και στον Αρχηγό ΓΕΑ:

 

 

Αρ. πρωτ. 733

Αθήνα, 6/8/2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αξιότιμο                                                          

Κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Μεσογείων 227 – 231, Τ.Κ. 15561 Χολαργός

ΘΕΜΑ: Στέγαση πολυτέκνων στα ΟΣΕΑΑΥ

ΣΧΕΤ:   Υπ’ αριθ. Φ.400/ΑΔ.2657/Σ.378/23-7-2020 Απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α.

            Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ.

     Για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 1. Με βάση το άρθρο 16 της υπ’ αριθ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388/5-8-2008 Υ.Α. του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι πολύτεκνοι στεγάζονταν στα ΟΣΕΑΑΥ, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό και με τη μόνη προϋπόθεση να διατηρούν την πολυτεκνική τους ιδιότητα.
 2. Το μέτρο αυτό διευκόλυνε τις πολύτεκνες οικογένειες και τις ανακούφιζε οικονομικά αισθητά λόγω του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού και αποτελούσε ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο.
 3. Όμως, τη στιγμή που η Χώρα μας καταρρέει δημογραφικά, αφού το έτος 2019 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 40725 (γεννήσεις 85480 και θάνατοι 125755 και από 1/1/2020 μέχρι 31/7/2020 που έχουμε τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στους 75491 και οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 50177, είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 25314!!!, δημοσιεύθηκε η παραπάνω σχετική απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α., με την οποία το ισχύον καθεστώς ανατράπηκε και οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388/5-8-2008 Υ.Α. του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, θα στεγάζονται στα ΟΣΕΑΑΥ μόνο για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης της στέγασής τους κατά ένα (1) έτος.
 4.    Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών, συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στις πολύτεκνες οικογένειες δικαίωμα ειδικής φροντίδας στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.
 5. Με τον περιορισμό του χρόνου στέγασης των πολυτέκνων οικογενειών στα ΟΣΕΑΑΥ στα πέντε (5) χρόνια, ανατρέπεται ολοσχερώς ο οικογενειακός προγραμματισμός των οικογενειών αυτών και αποσυντονίζονται οι σπουδές των παιδιών τους, αφού στα μεγάλα αστικά κέντρα η ανεύρεση στέγης καθίσταται προβληματική, πέραν του ότι παρατηρείται απροθυμία των εκμισθωτών να μισθώσουν τα σπίτια τους σε πολυμελείς οικογένειες, εξ αιτίας της ιδεοληψίας από την οποία διακατέχονται πολλοί από αυτούς.
 6. 6. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της Χώρας μας, σας παρακαλεί, Κύριε Υπουργέ, να αναθεωρήσετε την παραπάνω σχετική απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α., ώστε οι πολύτεκνες οικογένειες να στεγάζονται στα ΟΣΕΑΑΥ, χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως ίσχυε με την αναφερθείσα παραπάνω Υ. Απόφαση.

           

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

             Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας              Ο Διευθυντής        

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Δήμητρα-Ινές Αγγελή         Χαράλ. Παύλος

 

 

 

 

Αρ. πρωτ. 734

Αθήνα, 6/8/2020

Αξιότιμο

Κύριο Γεώργιο Μπλιούμη

Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Μεσογείων 227 – 231, Τ.Κ. 15561 Χολαργός

ΘΕΜΑ: Στέγαση πολυτέκνων στα ΟΣΕΑΑΥ

ΣΧΕΤ:   Υπ’ αριθ. Φ.400/ΑΔ.2657/Σ.378/23-7-2020 Απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α.

            Αξιότιμε Κύριε  Αρχηγέ.

   Για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 1. Με βάση το άρθρο 16 της υπ’ αριθ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388/5-8-2008 Υ.Α. του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι πολύτεκνοι στεγάζονταν στα ΟΣΕΑΑΥ, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό και με τη μόνη προϋπόθεση να διατηρούν την πολυτεκνική τους ιδιότητα.
 2. Το μέτρο αυτό διευκόλυνε τις πολύτεκνες οικογένειες και τις ανακούφιζε οικονομικά αισθητά λόγω του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού και αποτελούσε ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο.
 3. Όμως, τη στιγμή που η Χώρα μας καταρρέει δημογραφικά, αφού το έτος 2019 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 40725 (γεννήσεις 85480 και θάνατοι 125755 και από 1/1/2020 μέχρι 31/7/2020 που έχουμε τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στους 75491 και οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 50177, είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 25314!!!, δημοσιεύθηκε η παραπάνω σχετική απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α., με την οποία το ισχύον καθεστώς ανατράπηκε και οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388/5-8-2008 Υ.Α. του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, θα στεγάζονται στα ΟΣΕΑΑΥ μόνο για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης της στέγασής τους κατά ένα (1) έτος.
 4.    Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών, συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στις πολύτεκνες οικογένειες δικαίωμα ειδικής φροντίδας στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.
 5. Με τον περιορισμό του χρόνου στέγασης των πολυτέκνων οικογενειών στα ΟΣΕΑΑΥ στα πέντε (5) χρόνια, ανατρέπεται ολοσχερώς ο οικογενειακός προγραμματισμός των οικογενειών αυτών και αποσυντονίζονται οι σπουδές των παιδιών τους, αφού στα μεγάλα αστικά κέντρα η ανεύρεση στέγης καθίσταται προβληματική, πέραν του ότι παρατηρείται απροθυμία των εκμισθωτών να μισθώσουν τα σπίτια τους σε πολυμελείς οικογένειες, εξ αιτίας της ιδεοληψίας από την οποία διακατέχονται πολλοί από αυτούς.
 6. 6. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της Χώρας μας, σας παρακαλεί, Κύριε Αρχηγέ, να αναθεωρήσετε την παραπάνω σχετική απόφαση του Αρχηγού του Γ.Ε.Α., ώστε οι πολύτεκνες οικογένειες να στεγάζονται στα ΟΣΕΑΑΥ, χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως ίσχυε με την αναφερθείσα παραπάνω Υ. Απόφαση.

           

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

                 Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας             Ο Διευθυντής        

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Δήμητρα-Ινές Αγγελή         Χαράλ. Παύλος

Πρόσφατα άρθρα