Σχετικά με το θέμα η ΑΣΠΕ απέστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την ακόλουθη επιστολή για απάλειψη του περιορισμού της προστασίας μόνο σε όσους πολύτεκνους έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών. Παρόμοια επίστολή απεστάλη και στον Υφυπουργό κ. Χαρδαλιά.

__________________

 

Αρ. πρωτ. 281                                                                    

Αθήνα, 15/4/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αξιότιμο                                                                                  
Κύριο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4, (7ος όροφος) Τ.Κ. 101 77

        

ΘΕΜΑ: Διόρθωση άρθρου 162 παρ. 1 του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ. 27α7-2-2020).

 Κύριε Υπουργέ.

            Είναι γνωστή η εφιαλτική κατάσταση της υπογεννητικότητας, που μαστίζει την πατρίδα μας και οποία χειροτερεύει συνεχώς, αφού το 2019 οι μέν θάνατοι ανήλθαν στούς 125.755, οι δε γεννήσεις ήταν μόλις 85.480. Για το 2020 η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, αφού μέχρι 1-4-2020 οι θάνατοι ήσαν 35.850 και οι γεννήσεις μόλις 21.743.

            Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 162 παρ. 1 του Ν. 46622020 (ΦΕΚ. 27α7-2-2020) ενώ ορθώς όρισε ότι οι πολύτεκνοι (στην Πυροσβεστική Υπηρεσία) υπηρετούν σε υπηρεσίες του νομού συμφερόντων τους, στη συνέχεια, αναιρώντας ουσιαστικά αυτή τη ρύθμιση, περιορίζει την προστασία μόνον σε όσους πολυτέκνους έχουν τέκνα τέσσερα τέκνα έως 18 ετών!!

            Με αυτόν, όμως, τον τρόπο όχι μόνον δεν λαμβάνεται η ειδική φροντίδα που ορίζει το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά απλώς εξανεμίζεται και η  εμφανιζομένη, με την παραπάνω διάταξη, ως δήθεν προστασία των πολυτέκνων αποτελεί απλώς ρύθμιση χωρίς αντίκρυσμα.

            Με βάση τα παραπάνω, και προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η νομοθετική σας πρόβλεψη για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, είναι απαραίτητο και αναγκαίο να διορθωθεί η παρ. 1 του άρθρου 162 του Ν. 46622020 (ΦΕΚ. 27α7-2-2020) και συγκεκριμένα:

            Να απαλειφθεί από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 162 του ως άνω νόμου η περίπτωση α.

            Με την ελπίδα ότι θα υπάρξει άμεση παρέμβαση σας για την παραπάνω διόρθωση,        

Ευχόμαστε Καλή Ανάσταση

Για την ΑΣΠΕ

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                    Δήμητρα   Αγγελή

Πρόσφατα άρθρα