Αρ. Πρωτ. 55

Αθήνα, 28/1/2020

                                                                   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αξιότιμο

Κύριο Γιάννη Βρούτση                              

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων                                          

Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 83

ΘΕΜΑ: Απασχόληση συνταξιούχων πολυτέκνων 

Κύριε Υπουργέ, για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:  

1.         Τα αδιάσειστα δημογραφικά στοιχεία μαρτυρούν ότι η Χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού την τελευταία οκταετία (2011-2018) οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 184.549 (θάνατοι 938.523 και γεννήσεις 753.974).

            Αρκεί να επισημανθεί ότι από 1/1/2019 μέχρι 19/12/2019, που έχουμε ενημέρωση, οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στις 121.349, ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 83.219. Είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 38.130!!!

            Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας που μαστίζει τη Χώρα μας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στις πολύτεκνες οικογένειες δικαίωμα ειδικής φροντίδας, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.

2 α.     Κατ’ επιταγή της παραπάνω συνταγματικής διατάξεως που ορίζει, πως οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους, η πολιτεία μέχρι το έτος 2016, με τις νομικές διατάξεις που έχει θεσμοθετήσει κατά καιρούς (άρθρο 63 του ν. 2676/1999, άρθρο 16 του ν. 3863/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 και άρθρο 10 του ν. 3865/2010), αντιμετώπιζε ευνοϊκά του συνταξιούχους πολυτέκνους που αναλάμβαναν εργασία ή αυτοαπασχολούντο.

β.         Επακολούθησε ο ν. 4387/2016 «Κατρούγκαλου», ο οποίος ως οδοστρωτήρας, με την παρ. 4 του άρθρου 20, κατήργησε  την ως τότε ευνοϊκή μεταχείριση των συνταξιούχων πολυτέκνων, αφού με τη διάταξη αυτή ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, θα υποστεί περικοπή ή αναστολή στις συντάξιμες αποδοχές του κατά ποσοστό 60%.

3.         Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και επειδή, Κύριε Υπουργέ:

  • Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος, σε κάθε περίπτωση η πολιτεία υποχρεούται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική.
  • Οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και εξ αιτίας του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού πλήττονται οικονομικά ανελέητα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις οικογένειες αυτές, σας παρακαλεί όπως εντάξετε και τους συνταξιούχους πολυτέκνους, στις εξαιρέσεις τις παρ. 4 του άρθρου 27 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου σας: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Ειδικότερα, στην παραπάνω παράγραφο, μετά το εδ. στ’ να προστεθεί εδ. ζ ως κατωτέρω:

       «ζ. Οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι».

4.         Υιοθετώντας, Κύριε Υπουργέ, την ανωτέρω πρότασή μας να είσθε βέβαιος ότι λαμβάνετε ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο και αποκαθίσταται η αδικία που έγινε σε βάρος των συνταξιούχων πολυτέκνων με το νόμο 4387/2016.

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος    Δήμητρα - Ινές Αγγελή        Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα