Απάντηση Υπουργείου για τις περυσινές Μετεγγραφές...  σε ερώτηση του Βουλευτή Νικ Κακλαμάνη ... πήραν πάνω από το 80% λέει το υπουργείο και άρα δεν χρειάζεται καμία νέα ρύθμιση 
(πλην μουσουλμάνων, φυλακισμένων κλπ που έχουν ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ)!!!  Ενώ άλλα στοιχεία έδινε πέρυσι το υπουργείο...  Μας θυμίζουν όλα αυτά, κάτι από διαψεύσεις Κατρούγκαλου.. για μείωση συντάξεων!

1600 αιτήσεις φοιτητών για κατ εξαίρεση μετεγγραφή από ΑΕΙ σε ΑΕΙ... αλλά στοιχεία για τις περυσινές κατ΄εξαίρεση, τσιμουδιά! (σχόλιο)..

      

 Η ΑΣΠΕ ζητάει στοιχεία…                                                   ---

                 ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. Πρωτ. 1250

Αθήνα, 31/10/2016

                                                                                               

Αξιότιμη                                                                                                                                                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κυρία Σία Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Μετεγγραφών στα Α.Ε.Ι -  ΤΕΙ,   τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  και   τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

 

Κυρία Υπουργέ. 

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τον αριθμό των πολυτέκνων φοιτητών, που αιτήθηκαν Μετεγγραφή  φέτος στο Μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου, ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και πόσοι εξ αυτών περιελήφθησαν στις καταστάσεις που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, αναλυτικά ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, με τα μόρια που συγκέντρωσαν και την εισοδηματική κατηγορία που ανήκουν.

 Κοινοποίηση:

1.         Δ/νση  Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Υπ. Παιδείας

            Fax: 210-344 23 65 email :  foitmer@minedu.gov.gr 

2.         Κύριο Γεώργιο Μάλλιο, Προϊστάμενο Γεν. Δ/νση Ανώτατης

 Εκπαίδευσης Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Τμήμα Δ’ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

Φαξ: 210-344 2365

3.         Κύριο Ιωάννη Κατωπόδη, Προϊστάμενο  Δ/νσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, egovgram@minedu.gov.gr , τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3443622, fax: 210-3442230

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

    Ο Πρόεδρος α.α.                                                         Ο Γεν. Γραμματέας              

 Νικόλαος Φωτόπουλος                                              Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

                                                                                           Αντιπρόεδρος ΑΣΠΕ 

======= 

Συνολικά υποβλήθηκαν 12.318 αιτήσεις από τις οποίες έγιναν δεκτές και εξετάστηκαν οι 11.762 (οι υπόλοιπες 556 αιτήσεις υποβλήθηκαν από μη δικαιούχους μετεγγραφής) και οι επιτυχόντες ανέρχονται στους 5.169, δηλ. ποσοστό 44%.

Σημειώνεται ότι ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας μπορούν να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, ενώ οι εισαχθέντες με την κατηγορία των παθήσεων της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358 Β΄) ΚΥΑ (ποσοστό 5%), μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου  2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι βάσεις της ντροπής... κάντε κλικ

Ας καμαρώσουν οι κύριοι του ΣτΕ τα ακαδημαϊκά τους κριτήρια που ήθελαν στις μετεγγραφές... Ιατρική Αθήνας με 6108 μόρια!!!  Κάποιοι πήραν και με ΜΗΔΕΝ μόρια μετεγγραφής... Μερικοί δημοσιογράφοι για τις χαμηλές βάσεις, έριχναν τις ευθύνες στους πολύτεκνους τα προηγούμενα χρόνια, τώρα τσιμουδιά... Ο στόχος επετεύχθη! 

Οι πολύτεκνοι που δεν πήραν μετεγγραφή, να κάνουν ένσταση και επίσης αίτηση για κατ` εξαίρεση μετεγγραφή έως... 31/10

Να συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών... ερώτηση Φορτσάκη

Σχόλια:  http://www.esos.gr/comment/51389#comment-51389  

  Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής..(από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, κάντε κλικ να διαβάσετε το Δ.Τ του Υπουργείου) και κάντε και αίτηση για κατ` εξαίρεση

 Το έντυπο της αίτησης σε μορφή PDF..  (κάντε κλικ για να το δείτε και εκτυπώσετε)

 

Στις Γραμματείες των ΑΕΙ τα αποτελέσματα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ υποδοχής. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής, οι οποίες ανακοινώνουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε ́ της παρούσης.

Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής κατόπιν του ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών, ενημερώνουν τον υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της μετεγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής του ο αιτών αιτείται τη διαγραφή του από τη Σχολή / Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά  , για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην περίπτωση που ο αιτών
μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς

5. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

6. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών:
α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και
β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων

7. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στην περίπτωση που ο
αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

8. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας :
α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α ́120), στην περίπτωση που ο αιτών
δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,
β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

12. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας ή πάσχει από τις ασθένειες της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́358):

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω,
β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή
β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα.

13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β ́ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις
α) Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ
β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή
β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται
ιατρική μέριμνα

14. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:

α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ)

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια 

Πρόσφατα άρθρα