ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Αρ. Πρωτ. 4                   Αθήνα,  8/1/2013
Προς
τους κ.κ. Βουλευτές
Ενταύθα
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

----------------------------------

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επί του παραπάνω σχεδίου νόμου προτείνουμε τα ακόλουθα:

1)  Στο άρθρο 1 να τεθεί η διάταξη:

 «Για τους πολυτέκνους το αφορολόγητο ορίζεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000 ευρώ) για όσους έχουν τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και επί πλέον 3.000 ευρώ για κάθε ένα επί πλέον προστατευόμενο τέκνο».

Σε σύνολο 5.681.066 φορολογικών δηλώσεων οι έχοντες 4 και άνω  προστατευόμενα τέκνα είναι μόλις 30.066!!!

 

2) Στο άρθρο 7 η διάταξη της παραγράφου 7 ν΄ αντικατασταθεί ως εξής:

            « Τα χορηγούμενα από τον ΟΓΑ έως 31-10-2012 επιδόματα της πολύτεκνης μητέρας, ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, επιδόματα μητέρων τρίτου τέκνου, εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ του Ν. 3454/2006, εξακολουθούν εφ΄ εξής να καταβάλλονται μειωμένα κατά 15%, καταργουμένης κάθε διάταξης περί εισοδηματικών κριτηρίων».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

       - Ι -

Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο είναι το 4o φορολογικό από τον Απρίλιο του 2010 (α) Ν. 3842/23-4-2010, β) Ν. 3986/1-7-2011, γ) Ν. 4024/27-10-2011), αλλάζει τους φορολογικούς συντελεστές και τ΄ αφορολόγητα όρια!! Όταν ένα κράτος μέσα σ΄ ένα χρονικό διάστημα μόλις 2,5 ετών αλλάζει συνεχώς το φορολογικό σύστημα, είναι δυνατόν να θεωρείται σοβαρό;

Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να εμπιστευθεί τέτοιο κράτος, όταν κάθε οκτώ μήνες μεταβάλλει το φορολογικό του σύστημα;

Το φορολογικό νομοσχέδιο στέλνει στη λαιμητόμο τους πολυτέκνους και τους τιμωρεί, αφού τους θέτει στην ίδια κατηγορία με τους αγάμους και καταργεί έστω και αυτό το ελάχιστο και γελοίο αφορολόγητο όριο, που υπήρχε για τα παιδιά. Έτσι για το ίδιο φορολογητέο εισόδημα θα πληρώνει τον ίδιο φόρο με τον άγαμο και ο πολύτεκνος όσα προστατευόμενα παιδιά και εάν έχει!!

Η Κυβέρνηση παραβιάζει προκλητικώς τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, που ορίζει ότι οι: «Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», αφού δεν έχει την ίδια φοροδοτική ικανότητα ο πολύτεκνος με 4, 5, 6,7 κ.λπ. προστατευόμενα τέκνα με τον άγαμο. Παραβιάζει επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος, που ορίζουν ότι: «οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος»   και ότι « ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

- ΙΙ -

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.

-  Α -

Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου η Κυβέρνηση:

α) Διπλασιάζει για τους μισθωτούς το αφορολόγητο του αγάμου και των ατέκνων από τα 5.000 στα 9.550 ευρώ (είναι η έκπτωση από το φόρο των 2.100 ευρώ, που αντιστοιχεί σ΄ αυτό το ποσό και γίνεται για όλους τους φορολογούμενους μισθωτούς),

β) αυξάνει το αφορολόγητο όσων έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο από 7.000 σε 9.550 ευρώ και

 γ) αυξάνει το αφορολόγητο όσων έχουν δύο προστευόμενα τέκνα από 9.000 σε 9.550 ευρώ.

Αντιθέτως:

Μειώνει το αφορολόγητο στους έχοντες 3 προστατευόμενα τέκνα από τις 12.000 στα 9.550.

Και στην κυριολεξία στέλνει στην πυρά τους πολυτέκνους, που έχουν 4, 5,6,7 κ.λπ. τέκνα, αφού μειώνει το αφορολόγητο από τα 15.000 (και επί πλέον 3.000 για κάθε ένα από το 5ο και επόμενα τέκνα, δηλ. από 18.000, 21.000 κλπ.)  στα 9.550 ευρώ!!!

Έτσι ένας πολύτεκνος με εισόδημα 26.000 ευρώ και 4 προστατευόμενα τέκνα πλήρωσε το 2011 φόρο εισοδήματος 130 ευρώ, εφέτος το 2012 για το ίδιο εισόδημα πλήρωσε 2.680 ευρώ (δηλ. 20πλάσιο φόρο!!) και το 2013 με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα πληρώσει 4.220 ευρώ (!!) εάν είναι μισθωτός. Εάν, όμως, δεν είναι μισθωτός τότε θα πληρώσει 6.760 ευρώ!!

Ακόμη ο πολύτεκνος θα καταβάλει επί πλέον: 2% για την εισφορά αλληλεγγύης, δηλ. άλλα 520 ευρώ, εάν δεν είναι μισθωτός πέραν της εισφοράς αλληλεγγύης θα καταβάλει και 650 ευρώ για φόρο επιτηδεύματος. Πέραν αυτών θα καταβάλει και το χαράτσι δια μέσου της ΔΕΗ, το φόρο ακίνητης περιουσίας κ.λπ., δηλ. το ποσό που θα του απομείνει θα είναι όχι μόνον κάτω από τα όρια της φτώχειας, αλλά και κάτω από τα όρια της εξαθλίωσης.

Το ακόμη χειρότερο: Οι πολύτεκνοι μισθωτοί με 8 προστατευόμενα τέκνα και άνω, για εισόδημα 27.000 ευρώ, εφέτος δεν πλήρωσαν φόρο, με το νέο νομοσχέδιο το 2013 θα πληρώσουν 4.640 ευρώ!!! Οι δε μη μισθωτοί 7.020 ευρώ!!! «Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος»(!!), όπως θα έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής. Τα ίδια ποσά θα πληρώσει και ο άγαμος!! Με την φορολογία αυτή: στον άγαμο θα του μείνουν 22.340 ευρώ για την διαβίωση του εαυτού του, στον δε πολύτεκνο θα του μείνει το ίδιο ποσό για την διαβίωση του εαυτού του, της συζύγου του και των 8 προστατευομένων μελών, την πληρωμή της εισφοράς αλληλεγγύης, του χαρατσιού για τα ακίνητα δια μέσου της ΔΕΗ κλπ.!! Δηλαδή ποσό 166 ευρώ μηνιαίως για κάθε μέλος της οικογένειας του. Αυτό λέγεται δημογραφική πολιτική και φορολογική δικαιοσύνη!!

Ο υπουργός Οικονομικών έχει απολέσει κάθε ίχνος εντροπής. Έχει θέσει στο στόχαστρο τους πολυτέκνους και με κάθε νομοσχέδιο τους στέλνει στη λαιμητόμο και μετά ισχυρίζεται ότι το νομοσχέδιο του δεν είναι παιδοκτόνο και δεν έχει αναλάβει ο ίδιος τον ρόλο του Ηρώδη στην σφαγή των πολυτέκνων.

Σημειωτέον ότι αυτοί που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και έχουν από 8 προστατευόμενα τέκνα και άνω είναι όλοι - όλοι 312, οι δε έχοντες το παραπάνω εισόδημα των 27.000 ευρώ είναι μόλις έξι (6). Αυτούς βρήκε να καρατομήσει ο υπουργός των Οικονομικών!!!

- Β -

Οι στόχοι του παραπάνω νομοσχεδίου είναι δύο: αφ΄ ενός μεν να πείσει τους αγάμους να μην δημιουργήσουν οικογένεια, αφού τους ευνοεί σκανδαλωδώς, αφ΄ ετέρου δε ν΄ αποτρέψει τα νέα ζευγάρια ν΄ αποκτήσουν ένα τρίτο και ένα τέταρτο τέκνο!!! Έτσι εφαρμόζει η Κυβέρνηση την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος. Αυτή είναι η δημογραφική της πολιτική.

            Σε άρθρο στο Βήμα της 9-12-2012 ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος κ. Γιάννης Μαρίνος με τίτλο  «Δημογραφικό έγκλημα σε εξέλιξη» αναφερόμενος στην κατάργηση των αφορολογήτων ποσών για τα παιδιά αναφέρει:

 

« ..Ο εισηγητής αυτής της ηρώδειας έμπνευσης φέρεται ειπών ότι πολλά τέκνα έχουν μόνο οι πλούσιοι, ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δυστυχώς η ιδιότητα του ως καθηγητή επιβεβαιώνει τη ρήση του Μπίσμαρκ ότι η ανάθεση πολιτικών λύσεων σε καθηγητές οδηγεί σε καταστροφή..

Αυτή η ανάλγητη και παράλογη σκέψη σε βάρος των πολυτέκνων (διευκρινίζω ότι δεν έχω τέκνα) θα φέρει σε αδιέξοδο τις οικογένειες τους. Και δείχνει να αγνοεί ότι κάθε άλλη δαπάνη μπορεί να περικοπεί (π.χ. σε αυτοκίνητα, ρουχισμό, διασκέδαση, ταξίδια, διακοπές κτλ.) εκτός από τον αριθμό των τέκνων. Εκτός αν τα σφάξεις!

Ο νομοθέτης με τα ανωτέρω παραβιάζει και το άρθρο 21 του Συντάγματος που προβλέπει ότι «οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος»   και ότι « ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, αποτελεί υποχρέωση του κράτους». Αυτό το τελευταίο είναι και το σημαντικώτερο, δηλαδή το δημογραφικό πρόβλημα, καθώς η Ελλάδα είναι η τρίτη με γηραιότερο πληθυσμό χώρα στον κόσμο. Το 20ο/ο του πληθυσμού της (2.141.786) είναι άνω των 65 ετών με τάση ραγδαίας επιδείνωσης. Με τα νέα μέτρα η υπογεννητικότητα θα αυξηθεί με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς και η Ελλάδα θα καταντήσει η πρώτη χώρα γερόντων στον κόσμο....».

 

- ΙΙΙ -

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

- α -

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, όταν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθιέρωνε τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, είχε προβεί στις 7-10-2011 στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Η κυβέρνηση δεν σταματάει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αφού απέσπασε το βραβείο αποτυχίας ενάντια στη φοροδιαφυγή με ΜΗΔΕΝ αποτελέσματα για το 2011 και 2012, σήμερα κατάφερε να κερδίσει άλλο ένα βραβείο. Το βραβείο αναλγησίας. Με την πρωτοφανή σε σφοδρότητα επίθεση εναντίον των τριτέκνων και πολυτέκνων» Συγχαρητήρια!!

 

Ακόμη, ο ίδιος παραπάνω υπουργός μαζί με τους Άρη Σπηλιωτόπουλο (Βουλευτή Β Αθηνών της Ν.Δ.) και Νίκο Νικολόπουλο (Βουλευτή Αχαϊας της Ν.Δ. τότε και νύν ανεξάρτητο), στις 14-4-2011, εξ αιτίας της πολιτικής της κυβερνήσεως έναντι των πολυτέκνων με τα εισοδηματικά κριτήρια που θέσπιζε για την χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, δήλωναν τ΄ ακόλουθα:

«Απροκάλυπτα εχθρική και αντικοινωνική εμφανίζεται η στάση της Κυβέρνησης απέναντι στους πολυτέκνους. Συστηματικά αφαιρεί και ακυρώνει κίνητρα, επιδόματα και ενισχύσεις που συνθέτουν το στοιχειώδες πλαίσιο της οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής στη χώρα μας..εξισώνει τους πολύτεκνους με τους άγαμους στη φορολόγιση της ακίνητης περιουσίας θέτοντας ίσο αφορολόγητο όριο. Παράλληλα αναγγέλλει την ουσιαστική περικοπή των φοροεκπτώσεων των πολυτέκνων..θέτει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων όταν είναι συνταγματικά βεβαιωμένο ότι τα πολυτεκνικά επιδόματα δεν είναι κοινωνικά επιδόματα αλλά δημογραφικά κίνητρα.. η Κυβέρνηση του Μνημονίου παραβιάζει και αφαιρεί δικαιώματα. Υπονομεύει τη δημογραφική προοπτική της χώρας με πρόσκαιρο ελάχιστο εισπρακτικό όφελος. Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι οι δαπάνες για τη στήριξη της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας δεν αποτελούν λογιστική σπατάλη που πρέπει να περικοπεί αλλά επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνική αλλά και οικονομική ζωή της χώρας..».  

Υπάρχει ακόμη και η διακήρυξη του Ζαππείου:

«..Μην ξεχνάμε ακόμα ότι αποκαταστάσεις αυτών των αδικιών σε χαμηλοσυνταξιούχους και πολύτεκνους θα επιστρέψουν τελικά στην οικονομία. Κι΄ έτσι, ένα μέρος τους θα επιστρέψει στο δημόσιο, από αύξηση του τζίρου, από ΦΠΑ, μέσα στον ίδιο χρόνο. Για την ώρα πάντως να θυμάσθε. Ό,τι για να επανορθώσουμε αδικίες που απαιτούν 550 εκατομμύρια, βρήκαμε διπλάσια ισοδύναμα κι΄ αν χρειασθούν υπάρχουν κι΄ άλλα..».

- β -

Με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α 12-11-2012) η Κυβέρνηση προέβη στην κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, ως και του επιδόματος του τρίτου τέκνου και της παροχής των 2.000 ευρώ για την γέννηση του 3ου, 4ου κ.λπ. τέκνου. Ουδεμία πλέον μητέρα από τις 175.000 θα λαμβάνει την πολυτεκνική σύνταξη!!!                         

Έπραξε δε τα παραπάνω προκειμένου να εξοικονομήσει 86.000.000 ευρώ, όπως αναγράφεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελ. 45-46), που συνόδευε το σχέδιο του παραπάνω νόμου στη Βουλή. Ενώ αρνήθηκε να δεχθεί την πρόταση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με την οποία:

« Τα χορηγούμενα από τον ΟΓΑ επιδόματα της πολύτεκνης μητέρας, ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, επιδόματα μητέρων τρίτου τέκνου, εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ του Ν. 3454/2006, από 1ης Νοεμβρίου 2012 και εφ΄ εξής καταβάλλονται μειωμένα κατά 15%, καταργουμένης κάθε διάταξης περί εισοδηματικών κριτηρίων».

            Με την παραπάνω ρύθμιση η Κυβέρνηση θα εξοικονομούσε μεγαλύτερο ποσό, δηλ. 103.000.000 ευρώ, αφού η μηνιαία δαπάνη για όλα αυτά τα επιδόματα κ.λπ. ανέρχεται σε 57.500.000 ευρώ (Χ 15% Χ12), όπως αυτό άλλωστε μπορεί να το διαπιστώσει ο οιοσδήποτε από τον ΟΓΑ.

            Απάντηση δεν δόθηκε γιατί προτίμησε την εξοικονόμηση των 86.000.000 ευρώ και όχι των 103.000.000 ευρώ!!

- γ -

            Με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου θεσπίζεται το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων και τίθενται όρια εισοδήματος το ποσό των 45.000 ευρώ τόσο γι΄ αυτούς που έχουν 3 παιδιά, όσο και γι΄ αυτούς που έχουν 13 παιδιά!! Δεν τηρήθηκαν ούτε τα προσχήματα να θέσουν οι συντάκτες ένα επί πλέον ποσό π.χ. 5.000 ευρώ για το τέταρτο και κάθε ένα επί πλέον τέκνο. Και όχι μόνο αυτό αλλά πράττουν και κάτι χειρότερο: Όταν τα προστατευόμενα τέκνα μειωθούν σε δύο το καταργούν, αφού η διάταξη αναφέρεται από το 3ο και πάνω τέκνο.

                                                                 - δ - 

            Από τον κανονισμό της Βουλής προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία αποφαίνεται επί των  νομοσχεδίων σχετικώς με την αντισυνταγματικότητα τους.

            Στην, από 6-11-2012 έκθεσή της για το σχέδιο νόμου, που ψηφίσθηκε ως νόμος πλέον 4093/12-11-2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016»,  έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις της παραγράφου ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ περ. 1, σχετικώς με την κατάργηση του επιδόματος και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και την θέσπιση ορίων εισοδήματος, αφού αναφέρει επί λέξει τα παρακάτω:

«… 11. Επί της Παραγράφου ΙΑ Υποπαράγραφος ΙΑ 2 περ. Ι.

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων,

το οποίο αντικαθιστά τα υφιστάμενα οικογενειακά επιδόματα τριτέκνων, πο-

λυτέκνων, εφάπαξ παροχής, ισόβιας σύνταξης και τρίτου παιδιού, υπολογι-

ζόμενο βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου.

Επισημαίνεται, σχετικώς, ότι ως προς το ζήτημα του περιορισμού των

προβλεπόμενων διά του ν. 1892/1990 άρθρο 63 «Μέτρα για το δημογραφικό

πρόβλημα», παροχών προς τις πολύτεκνες μητέρες, βάσει εισοδηματικών

κριτηρίων, κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας «(…) το άρθρο 21 παρ. 2 του

Συντάγματος ορίζει ότι "πολύτεκνες οικογένειες . . . δικαιούνται της ειδικής

φροντίδος του Κράτους". Με την διάταξη αυτή, η θέσπιση της οποίας απο-

σκοπεί την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας (βλ.

Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση ΟΘ΄/26-4-1975, σελ.

479, 486), παρέχεται μεν, κατ’ αρχήν, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για

την λήψη των καταλλήλων μέτρων φροντίδος υπέρ των πολυτέκνων οικογε-

νειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κα-

νόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, συμφώνως προς τον οποίο δεν

είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομέ-

νης στους πολυτέκνους ειδικής φροντίδος, άνευ αποχρώντος λόγου, στα

πλαίσια της αυτής σχέσεως (βλ. Σ.Ε. 2773, 2778, 2781/1991). Εν όψει δε της

αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και

του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και

λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 2773/1991), δεν είναι,

επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτε-

κνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, α-

φού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οι-

κογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους. Η

θέσπιση δε, ειδικώτερα, τέτοιων εξαιρέσεων με κριτήρια αναγόμενα στο ει-

σόδημα των πολυτέκνων οικογενειών δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή,

εν όψει και του ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυ-

τών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατη-

γορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων. (…) Εν όψει

τούτου (…) η θέσπιση (…) ανωτάτου ορίου ετησίου οικογενειακού εισοδή-

ματος ως προϋποθέσεως για την χορήγηση των ως άνω παροχών [οι οποίες

αποτελούν «λόγω του καθολικού των χαρακτήρος και της φύσεώς των ως

χρηματικών παροχών, μέτρα με τα οποία, κατ’ εξοχήν, πραγματώνεται η κατ’

άρθρον 21 παρ. 2 του Συντάγματος ειδική κρατική φροντίδα υπέρ των πολυ-

τέκνων οικογενειών»] αντίκειται στην εν λόγω συνταγματική διάταξη (…)»

(ΣτΕ 1095/2001. Σχολιασμός της απόφασης σε Ξ. Κοντιάδη, Συνταγματικές

εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας,

2004, σελ. 474 επ.) [… ]

           

            Εάν ο υπουργός των Οικονομικών γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την  Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και τις διατάξεις του Συντάγματος τότε για ποιο λόγο δεν εισηγείται την κατάργησή της;

- ε -

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΑΤΤΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

            Ο λόγος είναι ότι έχει βάλει στο στόχαστρο τους πολυτέκνους και σκοπός της είναι ν΄ αποτρέψει τα νέα ζευγάρια ν΄ αποκτήσουν ένα τρίτο και ένα τέταρτο τέκνο. Το γιατί τα πράττει πρέπει να το εξηγήσει η ίδια.

Άλλαξε στρατηγική το δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης:

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, από τους εμπνευστές της καταργήσεως της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και των πολυτέκνων δήλωσε:

«Δεν μειώσαμε το κοντύλι, αλλάξαμε, όμως, στρατηγική, εισάγοντας τρεις καινοτομίες: την απόλυτη διαφάνεια, τον έλεγχο μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη δικαιοσύνη ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις που επικρατούσαν εδώ και δεκαετίες. Επί πλέον για πρώτη φορά στηρίζουμε τη φτωχή οικογένεια που έχει ένα ή δύο παιδιά» (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 2-12-2012).

Προκαλέσαμε τον υπουργό να αναφέρει εάν η χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων γινόταν με αδιαφάνεια και να κατονομάσει έστω και μία περίπτωση που χωρίς να είναι πολύτεκνος ελάμβανε το πολυτεκνικό επίδομα και ακόμη να μας ειπεί ποιες ήσαν οι στρεβλώσεις που επικρατούσαν εδώ και δεκαετίες. Δεν το έπραξε.

Υπάρχει, όμως, και συνέχεια ο παραπάνω υπουργός στις 20-12-2010 εξ αιτίας νομοσχεδίου που έφερνε στη Βουλή ο τότε υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος βάζοντας όρια εισοδήματος για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων δήλωνε:

 

«Ο Δημογραφικός Εφιάλτης που απειλεί την πατρίδα μας και την κατατάσσει σε πολύ υψηλή θέση, όσον αφορά τη γήρανση και την υπογεννητικότητα, απαιτεί οι πολιτικές στήριξης της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα της πολύτεκνης να συνεχισθούν και όχι να ακυρωθούν. Τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά και οι Δημογραφικές προβολές δείχνουν ότι 1 σχεδόν στους 3  Έλληνες το 2050 θα είναι άνω των 65 ετών, δηλαδή το 31,46% του συνολικού πληθυσμού. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η «Ελλάδα Γερνάει και δεν Γεννάει».

 Η οριζόντια και αυθαίρετη περικοπή επιδομάτων και κινήτρων, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου, συνιστά ουσιαστικά αφαίρεση της ιδιότητας του Πολύτεκνου. Με τις ρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση ακυρώνεται ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλέγμα στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας, που στόχευε στην αναστροφή των δυσμενών Δημογραφικών Δεδομένων, στην αύξηση της Γεννητικότητας και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής .Οι δαπάνες για την στήριξη της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας, δεν είναι σπατάλη, αλλά επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνική, αλλά και οικονομική ζωή της χώρας μας. Είμαστε αντίθετοι σε ρυθμίσεις που μειώνουν την προστασία των πολυτέκνων και ακυρώνουν την συνολική πολιτική στήριξη της Ελληνικής οικογένειας. Η Ν.Δ. στήριξε με συγκεκριμένα μέτρα την Ελληνική πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια στο παρελθόν. Η οικογένεια και ιδιαίτερα η πολύτεκνη οικογένεια, βρίσκονται στο κέντρο της κοινωνικής μας πολιτικής, για να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της χώρας μας»!!!

Είναι νωπές ακόμη οι δηλώσεις του πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά ότι θα επαναφέρει άμεσα τα πολυτεκνικά επιδόματα στο ύψος που ήσαν το 2009, θεωρώντας ότι:

« η Ελλάδα δεν γεννάει, αλλά γερνάει και ότι η ενίσχυση των πολυτέκνων δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου».

 

Το επίδομα και η σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα, όπως και το επίδομα του τρίτου τέκνου, δεν χορηγήθηκαν σε κάποιους αναξιοπαθούντες ή σε κάποιους που δεν μπορούσαν να επιβιώσουν και δεν ήσαν προνοιακά ή κοινωνικά επιδόματα, όπως θέλουν να τα βαπτίσουν τώρα, αλλά είναι επιδόματα κινήτρου για να αποκτήσουν οι νέες και οι νέοι ένα τρίτο και ένα τέταρτο παιδί.

            Και κάτι τελευταίο: Τί είδους συμπεριφορά εκ μέρους του κράτους είναι αυτή: αφού χορήγησε το επίδομα και την σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα ως κίνητρο για την απόκτηση του 4ου τέκνου, όταν η μητέρα απέκτησε το 4ο τέκνο της τότε τα καταργεί;

Όπως αναφέρει σε άρθρο του και ο βουλευτής της  Ν.Δ -  Α. Μαρίνος  στις 4-1-2013:

 «Η ισόβια σύνταξη δεν αποτελούσε μόνο ένα μέτρο στήριξης προς τις γυναίκες που έχουν φέρει τουλάχιστον τέσσερα τέκνα στην ζωή, αλλά θεωρείται και ως ένα δείγμα αναγνώρισης της συμβολής τους στο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει  η χώρα. Το βοήθημα αυτό αποτελούσε ένα μικρό συμβολικό εισόδημα και μία ανάσα για τις πολύτεκνες μητέρες, οι οποίες εκπληρώνοντας βασικές οικογενειακές ανάγκες, το επέστρεφαν στην πραγματική οικονομία. Με αυτή την ανάσα οι πολυμελείς οικογένειες κατάφερναν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και τα ελλείμματα που δημιουργήθηκαν με τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Η κατάργηση επίσης της ισόβιας σύνταξης,  προκαλεί σαφώς πλήγμα στην δημογραφική πολιτική του κράτους, όχι μόνο εφήμερο, αλλά θα αποτελέσει αρνητικά ιστορικό στις σχέσεις κράτους - πολύτεκνης μητέρας»

            Με την ελπίδα ότι με την ψήφο σας μπορείτε και έχετε την δύναμη ν΄ αποτρέψετε αυτήν την άκρως αντιδημογραφική και αντιπολυτεκνική πολιτική,

            Συνημμένα 2                                               

διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας      

 

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                      Εμμανουήλ Χρυσόγελος 

 

--------------

 

   Παρατηρήσεις από την ακρόαση του Προέδρου της ΑΣΠΕ στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής στην συνεδρίαση της 20/12/2012.

 

Ορθώς ανέφερε ο Πρόεδρος της ΑΣΠΕ στην ομιλία του ότι ό φόρος για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης και αριθμού προστατευομένων τέκνων είναι το ίδιο ποσό για το ίδιο εισόδημα. Και συγκεκριμένα ανέφερε ότι για εισόδημα 26000 € ο φόρος είναι 4220 € για τον άγαμο και γι’ αυτόν που έχει 4 ή 8 τέκνα.

 

Καταρχήν δεν πρέπει να συνυπολογίζουμε το φόρο με το πολυτεκνικό επίδομα. Άλλο, ένα δίκαιο, αναλογικό και σταθερό φορολογικό σύστημα και άλλο η φροντίδα των πολυτέκνων που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Ο συνυπολογισμός είναι αντισυνταγματικός, όπως αντισυνταγματική εξάλλου είναι και η επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους.

 

Αναφέρθηκε η Βουλευτής κα Πατριανάκου για την φροντίδα υπέρ των πολυτέκνων και ρώτησε αν στο προαναφερθέν παράδειγμα έχει υπολογισθεί το ενιαίο και το ειδικό επίδομα και αναφέρθηκε ότι αυτό ανέρχεται για φορολογούμενο με 10 τέκνα στα 9800 € και για φορολογούμενο με 5 τέκνα στα 4900 €.

Ο Πρόεδρος της ΑΣΠΕ αναφέρθηκε καθαρά στο ποσό του φόρου. Ένα δίκαιο και ορθολογικό φορολογικό νομοσχέδιο πρέπει μεταξύ των άλλων να υπολογίζει τις δαπάνες διαβίωσης των προστατευομένων τέκνων και να μειώνει ανάλογα το φορολογητέο εισόδημα.  Αλλά και αν δεχθούμε να υπολογίσουμε τα εν λόγω επιδόματα, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί δίκαιο και συνταγματικό ένα φορολογικό νομοσχέδιο που προβλέπει για όσους έχουν εισόδημα 45001 € και άνω με 4 προστατευόμενα τέκνα ή 54001 € και άνω με 10 προστατευόμενα  τέκνα να καλούνται να καταβάλλουν το ίδιο ακριβώς ποσό φόρου με αυτό που αναλογεί σε άγαμο φορολογούμενο του ιδίου εισοδήματος.

Το ενιαίο και ειδικό επίδομα για 10 τέκνα είναι:

8800 € (και όχι 9800 - § 7 άρθρ. 7 ) και αυτό μειώνεται στα

7200 € για εισόδημα άνω των 18000 €, στα

5600 € για άνω των 36000 € και τέλος

1600 € για εισόδημα μεταξύ 45001 € και 54000 €.

Το εν λόγω επίδομα για 5 τέκνα αρχίζει από 3900 € (και όχι 4900) μέχρι 13000 € εισόδημα και βαίνει μειούμενο.

Έτσι συνυπολογιζομένου του ενιαίου και ειδικού επιδόματος στο αρχικό παράδειγμα των 26000 € εισοδήματος για φορολογούμενο

με  4 τέκνα η επιβάρυνση θα είναι  2580 € το 2013 έναντι 568 € το 2012, δηλαδή έχουμε επιβάρυνση 2012 €,

με  8  τέκνα   θα  υπάρχει   όφελος  1340 € το 2013 έναντι 4224 € το 2012, δηλαδή έχουμε επιβάρυνση 2884 €, ενώ

με  10 τέκνα  θα  υπάρχει   όφελος  2940 € το 2013 έναντι 5280 € το 2012, δηλαδή έχουμε επιβάρυνση 2300 € και τέλος

με κανένα τέκνο θα υπάρχει  φόρος 2940 € το 2013 έναντι 3920 € το 2012, δηλαδή έχουμε επιβάρυνση 300 €.

Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο συντάκτης του νομοσχεδίου πιστεύει ακράδαντα ότι οι πολύτεκνοι είναι οι έχοντες και κατέχοντες και τους τιμωρεί επειδή έκαναν το λάθος να γεννήσουν πολλά παιδιά.

 

Αναφορικά με τη διαπίστωση του Βουλευτή κ. Βορίδη ότι πάνω από το 60% των πολυτέκνων φορολογουμένων λαμβάνουν περισσότερα από ό,τι  προηγουμένως δεν φαίνεται να ευσταθεί λαμβανομένου υπόψη ότι με 4 τέκνα υπάρχει επιβάρυνση για τα εισοδήματα άνω των 12000 € και με 10 τέκνα υπάρχει επιβάρυνση για τα εισοδήματα άνω των 18000 €, σε αντίθεση πάντα με τον άγαμο που έχει επιβάρυνση για εισοδήματα άνω των 20000 €.

 

Επισημαίνουμε βέβαια ότι δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για το γεγονός ότι και άλλες διατάξεις όπως η κατάργηση φοροαπαλλαγών  για φροντιστήρια, ενοίκια ή η μείωση των εκπιπτόμενων δαπανών υγείας, εκτός του ότι αποτελούν κίνητρο φοροαποφυγής,  πλήττουν κυρίως τις  οικογένειες με παιδιά και κυρίως τους πολυτέκνους.  

 

Τα παραπάνω μεγέθη περιλαμβάνονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

                                 Κάντε κλικ... ο  Πίνακας

Πρόσφατα άρθρα