Εκτύπωση
ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Πρωτ. 222                  Αθήνα, 11/10/2012
Αξιότιμο
Κύριο Κων/νο Αρβανιτόπουλο
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
& Αθλητισμού     
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
 
 
ΘΕΜΑ: Νομοθετική Ρύθμιση για τις Ειδικές κατηγορίες φοιτητών
 
Κύριε  Υπουργέ.
           

Σ’ αυτή την εποχή της δεινής οικονομικής κρίσεως, οι πολύτεκνοι αδυνατούν να έχουν δύο και τρία σπίτια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και πρέπει για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης να υπάρξει αποκατάσταση των αδικιών, που έγιναν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στις ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων κ.λπ.) με διάταξη, η οποία ν’ αποκαθιστά τις αδικίες που έγιναν σε βάρος των τέκνων πολυτέκνων, λόγω της θεσπίσεως των ορίων εισοδήματος, της αυθαίρετης  ερμηνείας ότι δήθεν έπρεπε όλα τα τέκνα των πολυτέκνων να είναι κάτω των 23 ετών, με την εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως διάταξη ότι μόνον για τις Σχολές της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας των γονέων τους εδικαιούντο να δηλώσουν ότι ανήκουν στην ειδική κατηγορία. Αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι ότι τα παιδιά έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία άλλα μεν έχουν εκδώσει αποφάσεις (Ιωαννίνων, Κομοτηνής) και άλλα όχι, ενώ άλλα έχουν χορηγήσει αναστολές εκτελέσεως των αποφάσεων των Σχολών που δεν ενέγραψαν ή διέγραψαν τους επιτυχόντες (Πειραιώς, Πατρών, Λαρίσης, Ιωαννίνων) και άλλα όχι (Αθηνών). Ακόμη άλλες Σχολές ή Τμήματα τους ενέγραψαν και άλλες όχι.

Αιτήσεις τους δε ακυρώσεως εκκρεμούν ακόμη στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία δεν τις έχουν συζητήσει ακόμη.

            Συνεπώς πρέπει με διάταξη νόμου ν΄ αρθούν οι αδικίες και περαιτέρω να επανέλθει το καθεστώς των μετεγγραφών, όπως ίσχυε για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

            «Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες και οι οποίοι είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για οποιοδήποτε λόγο είτε δήλωσαν και οι Σχολές ή τα Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδελφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα λόγω κατοικίας των γονέων τους και οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις ακυρώσεως στα Δικαστήρια, εγγράφονται στην Σχολή της επιτυχίας τους και στο αντίστοιχο εξάμηνο κατά την εγγραφή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία θα εκδοθεί θα καθορισθούν η διαδικασία εγγραφής τους και όλα τα σχετικά και η οποία εγγραφή τους θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012. Οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

            Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που έχουν εγγραφεί σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχουν δικαίωμα μετεγγραφής κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα που ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή σπουδάζει ο (η) αδελφός (ή) τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία θα εκδοθεί θα καθορισθούν η διαδικασία εγγραφής τους και όλα τα σχετικά και η οποία εγγραφή τους θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012».

 
Κοινοποίηση:
Κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
& Αθλητισμού     

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας                  

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                               Εμμανουήλ Χρυσόγελος