ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 
Αρ. Πρωτ. 209                    Αθήνα, 27/9/2012
Αξιότιμο
Κύριο Ιωάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Πρόνοιας
Σταδίου 29 (8ος όροφος), Τ.Κ. 101 10
 
ΘΕΜΑ: Απογραφή πολυτέκνων που λαμβάνουν πολυτεκνικό επίδομα και ισόβια σύνταξη από τον ΟΓΑ
 
            Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ.
 

1.         Εν όψει της απογραφής των πολυτέκνων εκ μέρους του ΟΓΑ και δεδομένου ότι η απογραφή θα πραγματοποιηθεί με την φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων, παρακαλούμε κατά την απογραφή των πολυτέκνων τόσων αυτών που λαμβάνουν το επίδομα όσον και αυτών που λαμβάνουν ισόβια σύνταξη, στο απογραφικό δελτίο που θα καταρτισθεί για το σκοπό αυτό, εκτός των άλλων στοιχείων, να αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου της ΑΣΠΕ, που είναι ατομικός για κάθε πολύτεκνο και φαίνεται στο βιβλιάριο – κάρτα πολυτέκνου, με την οποία έχει εφοδιασθεί από την ΑΣΠΕ. Αίτημα που έχει τεθεί στον ΟΓΑ από την ΑΣΠΕ από διετίας.

            Η αναγραφή του αριθμού μητρώου της ΑΣΠΕ κρίνεται επιβεβλημένη, γιατί με τον τρόπο αυτό:

α.        Θα γνωρίζει ο ΟΓΑ τον ακριβή αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών που λαμβάνουν πολυτεκνικό επίδομα ή ισόβια σύνταξη.

β.         Θα μπορεί η ΑΣΠΕ να ελέγχει επακριβώς αυτούς που λαμβάνουν πολυτεκνικό επίδομα για να είναι σε θέση να κατανέμει με ευκολία και ακρίβεια τα παρακρατηθέντα ποσά στους Συλλόγους πολυτέκνων, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους που λαμβάνουν πολυτεκνικό επίδομα.

 

 2.        Πέραν των ανωτέρω λόγων, που επιβάλλουν την αναγραφή του αριθμού μητρώου της ΑΣΠΕ, πάγιο αίτημα της ΑΣΠΕ αποτελεί η παρακράτηση της συνδρομής των πολυτέκνων από τον ΟΓΑ, να επεκταθεί και σ’ αυτούς που λαμβάνουν την ισόβια σύνταξη, οπότε στην περίπτωση που αυτό ρυθμισθεί (πράγμα για το οποίο έχετε δεσμευθεί), ο ΟΓΑ θα έχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

 
Κοινοποίηση:
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων
Κλάδος Στ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων
Τμήμα ΣΤ1 Απονομής Επιδομάτων
 
 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής

 

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος            Εμμαν.  Χρυσόγελος               Χαρ. Παύλος

 
 

Πρόσφατα άρθρα