Συμμετοχή της ΑΣΠΕ στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας

Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας - (ypen.gov.gr)

 

           Η ΑΣΠΕ κατέθεσε εγκαίρως, πλήρως τεκμηριωμένη επιστολή με απόψεις και θέσεις, με βάση τους κάτωθι κύριους άξονες:

1.           Ρητή αναφορά στις πολύτεκνες οικογένειες ως εν δυνάμει πληττόμενα νοικοκυριά από πλευράς ενεργειακής ένδειας και ορισμός των πολυτέκνων ως ομάδας-στόχου του Εθνικού Σχεδίου.

2.           Δείκτες ενεργειακής ένδειας:  απουσία δείκτη που αφορά σε πολύτεκνες οικογένειες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διέπουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση.

3.           Καθολική παροχή ειδικής εκπτωτικής πολιτικής για το σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών και σχετικές ειδικές δράσεις.

4.          Εθνικό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας. Στους στόχους του, πρέπει να περιληφθεί και ένας ακόμη: (να μελετά) την επίπτωση της ενεργειακής πολιτικής στην δημογραφική πολιτική και στην πολιτική στήριξης των πολυτέκνων πρωτίστως και της οικογένειας γενικότερα, καθώς αυτό αποτελεί Συνταγματική επιταγή, διότι η άσκηση δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής είναι υποχρέωση του Κράτους, όπως ρητά διατυπώνεται στο Σύνταγμα.

 

 

Πρόσφατα άρθρα