Αρ. Πρωτ. 390

Αθήνα, 4/6/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αξιότιμο                                                        
Κύριο Αναστάσιο Μάνο
Δ/ντα Σύμβουλο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5
Τ.Κ. 11743 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Αρ.1/2021

  

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε.

1. Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις, πάνω από 200.000, πολύτεκνες οικογένειες διαμαρτύρεται έντονα γιατί, μετά τη δημοσιοποίηση της εν θέματι προκηρύξεως που αφορά την πλήρωση 100 θέσεων, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διαπίστωσε ότι αποκλείστηκαν από την προκήρυξη αυτή οι πολύτεκνοι (γονείς και παιδιά).

       Θεωρούμε ότι είναι σκανδαλώδης ο εξοβελισμός των πολυτέκνων από την παραπάνω προκήρυξη, εκ μέρους της Εταιρείας που διαχειρίζεται το Ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τη στιγμή κατά την οποία:

   Η χώρα μας καταρρέει δημογραφικά, αφού τον περασμένο χρόνο οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 41.837!!! (135.472 θάνατοι και 93.635 γεννήσεις) ενώ από 1/1/2021 έως και 1/6/2021 που έχουμε τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 24.006!!! (Θάνατοι 58.290 – Γεννήσεις 34.284).

       Ο Συνταγματικός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη ορίζει ρητά:

«2. Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος».

   ● Το ΣτΕ με αποφάσεις της Ολομελείας του αποφάνθηκε πως:

     «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

   ● Οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και συνεπεία της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, πλήττονται ανελέητα, ενώ πολλές από αυτές διαβιούν στα όρια της ακραίας φτώχειας.

   ● Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021):

     «Ποσοστό 16% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν.4316/2014 (Α΄270)».

  

2. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε, Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, όπως επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις της προκηρύξεως, για την αποκατάσταση της αδικίας που έγινε σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών και προκειμένου αυτή να καταστεί σύννομη.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας               Ο Διευθυντής    

Βασίλειος Θεοτοκάτος       Δήμητρα-Ινές Αγγελή  Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα