ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 877

                           Αθήνα, 2/11/2018

   Αξιοτίμους

1. Κύριο Γεώργιο Καμίνη

     Δήμαρχο Αθηναίων

   Αθηνάς 63, Τ.Κ. 105 52

2. Κύριο Κων/νο Μπιτζάνη

   Πρόεδρο ΟΠΑΝΔΑ

ΘΕΜΑ: Η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος επιβάλλεται να αποτελέσει απόλυτη εθνική προτεραιότητα και στρατηγική απ’ όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς

            Κύριε Δήμαρχε / Κύριε Πρόεδρε.

            Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.         Από το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε ότι η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία.

            Το έτος 2017 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 35.948 (γεννήσεις 88.553 και θάνατοι 124.501), ενώ την τελευταία τριετία (2015-2017) οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 91.207 (γεννήσεις 273.298 και θάνατοι 364.505).

Δηλαδή, μέσα σε μία τριετία μια πόλη του μεγέθους της Καρδίτσας εξαφανίστηκε από προσώπου γης, χωρίς να μεσολαβήσει πόλεμος ή φυσική καταστροφή!!!

2.         Η τάξη των πολυτέκνων οικογενειών, είναι η μόνη που αντιστέκεται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητος, που απειλεί με άμεσο αφανισμό τον τόπο μας.

3.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με ρητή διάταξη του Συντάγματος (παρ. 2 του άρθρου 21 ) παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α.        «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β.         Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

γ.        Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

δ.         Η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 αναφέρει:

«3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

4.         Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, διαμαρτύρεται έντονα για την υπ’ αριθμ. 588/1-10-2018 απόφαση του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την οποία τα ανήλικα παιδιά των πολυτέκνων θα καταβάλλουν από 1/11/2018 συνδρομή 50% για χρήση των προγραμμάτων των Γυμναστηρίων και Κολυμβητηρίων του Δήμου Αθηναίων, ενώ τα μη ανήλικα παιδιά τους δεν τυγχάνουν καμίας απολύτως εκπτώσεως και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία, με την ίδια απόφαση παραχωρείται η δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων αυτών σε άλλες ομάδες (προσφύγων, μεταναστών κ.λπ.).

5 α.     Το καθεστώς που ίσχυε, προτού ληφθεί η παραπάνω απόφαση του ΟΠΑΝΔΑ, με το οποίο τα παιδιά των πολυτέκνων, ανεξαρτήτου ηλικίας τους συμμετείχαν δωρεάν σε αυτά τα προγράμματα του Δήμου Αθηναίων, με μοναδική υποχρέωση την καταβολή 5 ευρώ για κάθε δομή που έκαναν χρήση, αποτελούσε, στο μέτρο του δυνατού δημογραφικό κίνητρο.

            Δυστυχώς όμως, ο Δήμος σας, μέσω του ΟΠΑΝΔΑ το μέτρο αυτό το κατήργησε και μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν φτωχοποιηθεί συνεπεία της οικονομικής συγκυρίας από την οποία πλήττονται ανελέητα, λόγο του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

β.        Στην παραπάνω απόφαση του ΟΠΑΝΔΑ και ειδικότερα στις σελίδες 21 και 22 αυτής, που αναφέρονται στην «κοινωνική πολιτική του Δήμου Αθηναίων» αναγράφεται ότι: «Τα ανήλικα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών (έκπτωση 50%)».

Μπορεί, Κύριε Δήμαρχε και Κύριε Πρόεδρε του ΟΠΑΝΔΑ, με την απόφαση αυτή ο Δήμος Αθηναίων να ασκεί κοινωνική πολιτική για άλλες κατηγορίες, που τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις δομές αυτές δωρεάν, όμως για τις πολύτεκνες οικογένειες η ασκούμενη πολιτική είναι αντιοικογενειακή, αντιπολυτεκνική και αντιδημογραφική.

6.         Με τα παραπάνω δεδομένα, σας παρακαλούμε, Κύριε Δήμαρχε και Κύριε Πρόεδρε, όπως επαναφέρετε για το θέμα αυτό το προϊσχύσαν επί σειρά ετών καθεστώς, βέβαιοι όντες ότι:

  • Αποκαθίσταται η αδικία που έγινε με την παραπάνω απόφαση του ΟΠΑΝΔΑ σε βάρος των πολυτέκνων παιδιών και των γονέων τους.
  • Ανακουφίζετε κάπως οικονομικά τις οικογένειες αυτές.
  • Επαναφέρετε ένα κίνητρο δημογραφικό που ίσχυε επί σειρά ετών και
  • Ο Δήμος σας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, ασκεί δημογραφική πολιτική.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας                      Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος       Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα